12 phòng khám Đa khoa khu vực ở Bình Thuận được điều trị nội trú

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đồng ý cho 12 phòng khám Đa khoa khu vực tên địa bàn tỉnh được thực hiện khám bệnh, điều trị nội trú.

Phòng khám Đa Khoa Phan Rí Cửa
Phòng khám Đa khoa Phan Rí Cửa

Cụ thể trong văn bản Số 822 /UBND-KGVXNV Bình Thuận ngày 08 tháng 3 năm 2019, sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 641/SYT-NV ngày 26/02/2019, UBND tỉnh đã đồng ý và có văn bản yêu cầu Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiêm túc thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám bệnh, điều trị nội trú bảo hiểm y tế tại 12 Phòng khám sau.

 • Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong
 • Mũi Né – Thành phố Phan Thiết
 • Đông Giang – Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Phú Long – Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Tân Thắng – Huyện Hàm Tân
 • Tân Minh – Hàm Tân
 • Bắc Ruộng – Huyện Tánh Linh
 • Mê Pu – Huyện Đức Linh
 • Trà Tân – Huyện Đức Linh
 • Tân Hải – Thị xã La Gi
 • Hàm Cần – Huyện Hàm Thuận Nam
 • Tân Thuận – Huyện Hàm Thuận Nam

Trước đó theo Công văn 618/BYT-KCB của Bộ Y tế, sau ngày 31/01/2018, 12 Phòng khám Đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ ngưng điều trị nội trú, chỉ thực thiện cấp cứu, khám chữa bệnh ngoại trú. Điều này phần nào gây khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của người dân.

Huỳnh (PR+)