Bắc Bình chi 498 triệu hỗ trợ lao động mất việc do Covid-19 (có danh sách)

Ngày 14/08/2020, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 1961 về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 thuộc các xã, thị trấn của huyện Bắc Bình.

Bàu Trắng
Bàu Trắng ở huyện Bắc Bình

Theo nội dung văn bản, tổng số tiền hỗ trợ là 415.000.000 đồng cho 415 người. Chi tiết cụ thể như sau.

  • Xã Phan Rí Thành: 262 người với tổng số tiền hỗ trợ là 262 triệu đồng
  • Thị trấn Chợ Lầu: 140 người với tổng số tiền hỗ tợ là 140 tiệu đồng
  • Xã Hòa Thắng (bổ sung): 08 người với tổng số tiền hỗ trợ là 8 triệu đồng
  • Xã Bình An (bổ sung): 03 người với tổng số tiền hỗ trợ là 3 triệu đồng
  • Xã Hải Ninh (bổ sung): 02 người với tổng số tiền hỗ trợ là 2 triệu đồng

Cùng ngày 14/08/2020, UBND Bình Thuận cũng đã có quyết định số 1963 với tổng số tiền chi là 83 triệu đồng cho 82 đối tượng thuộc diện người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và 01 đối tượng thuộc diện người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Huyện Bắc Bình. Chi tiết danh sách 83 đối tượng này, bạn có thể tham khảo các file pdf đính kèm trong văn bản: Danh sách 83 đối tượng.

Ngoài 02 quyết định chi tổng cộng 498 triệu đồng hỗ trợ trong quyết định này cho các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, trước đó UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có Quyết định số 1278, Quyết định số 1350, Quyết định số 1469, Quyết định số 1716 và Quyết định số 1731 về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc co Covi-19 ở các địa phương Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong và Hàm Tân.

Sau khi có các văn bản quyết định này, chính quyền địa phương sẽ sớm tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người lao động có trong danh sách thuộc diện hỗ trợ.

Danh sách 415 đối tượng được hỗ trợ trong quyết định số 1961, các bạn có thể tham khảo tại đây: Danh sách 415 đối tượng. (Các bạn lưu ý xem trong các fie pdf đính kèm trong Quyết định.)

Huỳnh (PR+)