Báo cáo dữ liệu người dùng Phan Rí+ 01/2018

Tháng 01/2018 vừa qua là tháng chính thức Phan Rí+ từ bỏ nền tảng Bài viết tức thời của Facebook, trả Facebook đúng lại vị trí của nó, chỉ là một kênh hỗ trợ.

Phan Rí+ với địa chỉ blog chính thức https://phanri.plus sẽ hoạt động vơi sự hỗ trợ của các nền tảng mảng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram và Google Business.

Mục đích chính hiện của Phan Rí+ là tạo ra các bài viết ý nghĩa mang lại lợi ích thiết thực cho người đọc, thông qua đó phát triển lưu lượng truy cập vào blog. Các kênh mạng xã hội trên sẽ đóng vài trò phân phối các bài viết của Phan Rí+ đến với người đọc trên địa bàn Bình Thuận.

Dữ liệu người dùng của Phan Rí+ tháng 01/2018

Tháng 01/2018, Phan Rí+ có tổng người dùng truy cập là 53.036 với 79.278 lượt xem. Trong đó có 85,40 % người dùng đến từ thiết bị di động.

Dữ liệu Phan Rí+ 01/2018

Nền tảng mạng xã hội đóng góp đến 52,3 % lưu lượng truy cập với hơn 90% đến từ Facebook. Lưu lượng truy cập đến từ lượt tìm kiếm tự nhiên chiếm 28,2 % và lưu lượng truy cập trực tiếp vào blog là 18,3 %.

Dữ liệu Phan Rí+ 01/2018

Dữ liệu cho thấy Phan Rí+ đang quá phụ thuộc vào các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Mục tiêu và kế hoạch mới

Mục tiêu trong các tháng tiếp theo của Phan Rí+ là nâng cao lưu lượng truy cập người dùng và cải thiện lưu lượng truy cập trực tiếp vào blog và dần thoát khỏi sự phụ thuộc quá lớn vào các kênh mạng xã hội.

Phan Rí+ đang hoàn thiện và lên kế hoạch phát triển lưu lượng truy cập qua các kế hoạch hỗ trợ miễn phí chia sẻ tin tuyển dụng và tin khuyến mãi, giảm giá của các đối tác, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đặc biệt, nhóm cũng đang tìm kiếm các đối tác tài trợ cho chuyên mục Ăn chơi Bình Thuận và cuộc thi Kể chuyện ma Bình Thuận. Chi tiết các kế hoạch, Phan Rí+ sẽ có những bài viết rõ ràng, cụ thể hơn.

Hy vọng, các kế hoạch của nhóm sẽ sớm được triển khai để phục vụ nhu cầu thông tin, vui chơi giải trí trên địa bàn Bình Thuận.

Huỳnh (PR+)