Chưa tạm dừng bán tại chỗ đối với dịch vụ ăn, uống ở Phan Thiết

Ngày 01/06/2021, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo chưa tạm dừng bán tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Tháp nước Phan Thiết
Chưa tạm dừng bán tại chỗ đối với dịch vụ ăn, uống ở Phan Thiết

Qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết hiện nay, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và Nhân dân trong tỉnh đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh. Nhờ đó, đến thời điểm hiện nay, tình hình dịch bệnh cả tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố Phan Thiết nói riêng đang kiểm soát tốt.

Theo đó, để thực hiện đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh duy trì và phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh không thống nhất tạm dừng bán tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1865/UBND-KGVXNV ngày 28/5/2021, kết hợp tăng cường kiểm tra, xử phạt phạm hành chính đối với các trường hợp không chấp hành đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1895/UBND-KGVXNV ngày 31/5/2021.

Được biết trước đó, UBND thành phố Phan Thiết có công văn về việc kiến nghị cho phép tạm dừng bán tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thành phố Phan Thiết để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Huỳnh (PR+)