Học sinh, sinh viên Bình Thuận dừng đến trường từ 13/05/2021

Chiều ngày 12/05/2021, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn1632 /UBND-KGVXNV về việc cho học viên, học sinh và trẻ em từ mầm non đến phổ thông ở tất cả các cơ sở giáo dục dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường Hòa Đa
Học sinh, sinh viên Bình Thuận dừng đến trường từ 13/05/2021 – Ảnh lúc chưa có dịch Covi-19

Cụ thể, thống nhất cho học viên, học sinh và trẻ em từ bậc mầm non đến phổ thông ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 13/5/2021 (trừ học sinh lớp 9 và lớp 12) cho đến khi có thông báo mới.

Riêng các cơ sở giáo dục chưa hoàn tất việc kiểm tra cuối học kỳ II, vẫn cho học sinh đến trường kiểm tra nhưng phải đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và cho học sinh dừng đến trường ngay sau khi kiểm tra cuối học kỳ II xong.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể về chuyên môn đối với việc hoàn thành chương trình học kỳ và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 theo kế hoạch, trong điều kiện đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Huỳnh (PR+)