Bình Thuận: Khẩn trương chi tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày 09/06/2020, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu khẩn trương chi tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

vé số
Bình Thuận khẩn trương chi tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covi-19

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, ngoài nhóm đối tượng chính sách có danh sách sẵn đã nhận được tiền hỗ trợ, 04 nhóm đối tượng sau, phần lớn vẫn chưa được hỗ trợ.

  • Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
  • Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp cất thất nghiệp
  • Lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
  • Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Được biết, trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo phải hoàn thành việc chi hỗ trợ cho nhóm 04 đối tượng này vào 31/05/2020. Nhưng đến nay, chỉ mới có mỗi thành phố Phan Thiết được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định chi trả cho đối tượng lao động tự do bị mất việc do đại dịch Covid-19.

Các huyện còn lại, hiện đã được UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát và sớm hoàn chỉnh hồ sơ nhóm 04 đối tượng trên để gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định trước ngày 12/6/2020.

Liên quan đến việc chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, UBND Bình Thuận cũng đã chỉ đạo chi hơn 64 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức thực hiện việc chi trả. Chi tiết, bạn có thể xem tại đây: Bình Thuận chi 64 triệu hỗ trợ cho cán bộ, công chức.

Huỳnh (PR+)