Bình Thuận cho nghỉ học từ 11/03/2020 cho đến khi có thông báo mới

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, UBND Bình Thuận vừa có thông báo mới cho học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh nghỉ học từ 11/03/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, nội dung văn bản ghi rõ cho phép các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên , sinh viên các trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, cơ sở bồi dưỡng văn hóa và cơ sở đào tạo trên toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 11/03/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Huỳnh (PR+)