Bình Thuận: 162 trường chọn bộ sách Chân trời sáng tạo cho học sinh lớp 1

Năm học 2020 – 2021, 162/264 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo cho học sinh lớp 1.

Trường tiểu học Phan Rí Cửa 2
Trường tiểu hoạc Phan Rí Cửa 2

Đây là nội dung mới được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Bình Thuận. Theo đó, năm học 2020 – 2021, trên địa tỉnh có khoảng hơn 26.000 học sinh vào lớp 1 ở 264 trường tiểu học.

Trong đó, bộ sách Chân trời sáng tạo được 162 trường đăng ký chiếm khoảng 61,4%. Bộ sách Cánh diều được 32,3% số trường lựa chọn và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được 6,4% số trường đăng ký.

Được biết, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học 2020 – 2021, các trường tiểu học được trao quyền lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 phục vụ việc giảng dạy. 05 bộ sách giáo khoa mới của lớp 1 đã được Bộ giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt bao gồm Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Cùng học để phát triển năng lực và Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Huỳnh (PR+)