Bình Thuận phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022

Ngày 27/04/2021, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản phê duyệt danh mục sách giáo khoa Lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021 -2022.

Bình Thuận phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022
Bình Thuận phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 2 được phê duyệt sử dụng là 12 đầu sách giáo khoa. 09 đầu sách gồm các môn Toán, tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật và Giáo dục thể chất do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Riêng môn tiêng Anh có 03 đầu sách được phê duyệt gồm Family and Friends – National Edition của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, i-Learn Smart Start của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM và Phonics-Smart của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM.

Trước đó ngày 20/04/2021, tỉnh Bình Thuận cũng đã văn bản phê duyệt danh mục sách giáo khoa Lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thôngtrên địa bàn tỉnh từ năm học 2021 -2022.

Cụ thể, danh mục sách gióa khoa lớp 6 được phê duyệt là 13 đầu sách. 10 đầu sách gồm các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất, Mỹ Thuật, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Công nghệ và Tin học do nhà xuất bản Giao dục Việt Nam phát hành.

02 đầu sách tiếng Anh gồm 01 do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và i-Learn Smart World của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM. Riêng đầu sách Âm nhạc do Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phát hành.

Trên đây là những nội dung chính của 02 quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trên địa bàn tỉnh mình đọc được trên Cổng thông tin điện tử Bình Thuận.

Huỳnh (PR+)