Chi tiết 67 vị trí công chức Bình Thuận tuyển dụng 2021

Co hội làm việc tại Bình Thuận từ Sở Nội vụ tỉnh. Theo đó Sở này vừa có thông báo tuyển dụng 67 công chức vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tháp nước Phan Thiết
Chi tiết 67 vi trí công chức Bình Thuận tuyên dụng 2021

Dưới đây là thông tin chi tiết 67 vị trí công chức trên địa bàn tỉnh. Nếu bạn có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng đọc kỹ các nội dung bên dưới.

Theo đó, ứng viên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng công chức từ ngày 16/3/2021 đến hết ngày 14/4/2021. Lệ phí dự tuyển là 400.000 đồng/thí sinh.

Người đăng ký dự tuyển phải trải qua 2 vòng thi tuyển, gồm: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung (thi trắc nghiệm trên máy vi tính) và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (phỏng vấn).

Thời gian tổ chức thi vòng 1 vào ngày 27/5/2021 – 28/5/2021; thi vòng 2 vào ngày 07/6/2021 – 08/6/2021. Địa điểm thi tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (cơ sở 1), số 205 Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 • Nhóm 1 hành chính: 04 chỉ tiêu
  • Vị trí: Hành chính tổng hợp tại Văn phòng trực thuộc Sở Tư pháp
   • Công việc: Tham mưu thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo cơ quan và các tổ chức trực thuộc cơ quan theo chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan.
   • Yêu cầu: Đại học Luật, Hành chính
  • Vị trí: Hành chính một cửa tại văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Thuận Nam
   • Công việc: Phụ trách lĩnh vực hộ tịch, khai sinh, công tác cải cách thủ tục hành chính
   • Yêu cầu: Đại học Luật, Luật kinh tế, Hành chính
  • Vị trí: Tiếp công dân tại văn phòng HĐND và UBND huyện Tuy Phong
   • Công việc: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và giải thích hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức; Phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và chuyển đơn, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
   • Yêu cầu: Đại học Luật
  • Vị trí: Tiếp công dân tại văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân
   • Công việc: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và giải thích hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức; phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và chuyển đơn, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết
   • Yêu cầu: Đai học Luật, Thanh tra
 • Nhóm 2 hành chính chuyên ngành: 06 chỉ tiêu
  • Vị trí: Tổng hợp pháp chế kiêm thông tin dân nguyện tại Phòng Công tác Quốc hội Phòng Công tác Quốc hội trực thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
   • Công việc: Tham mưu đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; Tham mưu, phục vụ công tác tiếp công dân của đại biểu Quốc hội tỉnh; Tham mưu, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh
   • Yêu cầu: Đại học Luật, Kinh tế luật
  • Vị trí: Tổng hợp chung tại Phòng tổng hợp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
   • Công việc: Tổng hợp tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Sắp xếp bố trí các phiên họp UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp. Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành, địa phương liên quan đến kinh tế – xã hội
   • Yêu cầu: Khối ngành kinh tế (Tài chính, Kinh tế, kế hoạch,…)
  • Vị trí: Hành chính tổng hợp tại văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Thuận Bắc.
   • Công việc: Tham mưu, tổng hợp công tác nội chính
   • Yêu cầu: Đại học Luật kinh tế
  • Vị trí: Hành chính tỏng hợp tại văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Thuận Bắc
   • Công việc: Tham mưu, tổng hợp khối kinh tếTham mưu, tổng hợp khối kinh tế
   • Yêu cầu: Đại học Kinh tế, Tài chính
  • Vị trí: Hành chính tổng hợp tại văn phòng HĐNĐ và UBND huyện Hàm Thuận Nam
   • Công việc: Phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội
   • Yêu cầu: Đại học Xã hội học, Luật, Kinh tế luật
  • Vị trí: Hành chính tổng hợp tại văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Bình
   • Công việc: Tham mưu tổng hợp lĩnh vực: Tài nguyên, môi trường, kinh tế, tài chính, kế hoạch, quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng
   • Yêu cầu: Đại học Quản lý đất đai, Kinh tế
 • Nhóm 3 Quy hoạch đầu tư: 01 chỉ tiêu
  • Vị trí: Thẩm định chủ trương đầu tư tại phòng Đấu thầu thẩm định thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
   • Công việc: Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư. Tổng hợp các ý kiến góp ý của sở, ngành, địa phương; trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Thống kê, báo báo tình hình thực hiện công tác thẩm định chủ trương đầu tư. Rà soát, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triến khai thực hiện các dự án, theo kế hoạch. Báo cáo giải trình, xử lý các khiếu nại, kiến nghị của các chủ đầu tư dự án
   • Yêu cầu: Đại học Xây dựng dân dụng – công nghiệp, Xây dựng công trình giao thông, Xây dựng công trình thủy lợi, Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Nhóm 4 văn thư: 07 chỉ tiêu
  • Vị trí: Văn thư kiêm thủ quỹ, thủ kho tại Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
   • Công việc: Thực hiện phát hành văn bản đi, theo dõi chữ ký số, gắn tệp văn bản trên phần mềm quản lý văn bản; thực hiện quản lý văn phòng phẩm, thủ kho cơ quan, quản lý mạng công văn nội bộ. Kiểm tra các chứng từ trước khí xuất nhập tiền khỏi quỹ
   • Yêu cầu: Đại học Văn thư lưu trữ, Kế toán, Bảo hiểm xã hội
  • Vị trí: Văn phong – lưu trữ tại Văn phòng thuộc Ban Dân tộc
   • Công việc: Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan: tiếp nhận văn bản đến, phát hành văn bản đi, quản lý sử dung con dấu; công tác lưu trữ tài liệu của cơ quan
   • Yêu cầu: Trung cấp trở lên Văn thư – Lưu trữ
  • Vị trí: Văn thư – lưu trữ tại văn phòng Sở Xây dựng
   • Công việc: Tiếp nhận văn bản đến; Phát hành văn bản đi; Kiểm tra thể thức văn bản; Quản lý và đóng dấu văn bản theo đúng quy định; Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ; Tham mưu công tác văn thư – lưu trữ
   • Yêu cầu: Đại học Văn thư – Lưu trữ, Hành chính văn phòng
  • Vị trí: Văn thư – Lưu trữ tại văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Thuận Bắc.
   • Công việc: Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan: tiếp nhận văn bản đến, phát hành văn bản đi, quản lý sử dung con dấu; công tác lưu trữ tài liệu của cơ quan
   • Yêu cầu: Đại học Văn thư lưu trữ, Quản trị văn phòng, Luật
  • Vị trí: Văn thư tại văn phòng Sở Giao thông vận tải.
   • Công việc: Tiếp nhận văn bản đến; Phát hành văn bản đi; Kiểm tra thể thức văn bản; Quản lý và đóng dấu văn bản theo đúng quy định; Sắp xếp, lưu trữ công văn, quyết định; Tham mưu công tác văn thư – lưu trữ
   • Yêu cầu: Luật kinh tế, Văn thư – Lưu trữ, Quản trị văn phòng.
  • Vị trí: Văn thư tại văn phòng HĐND và UBND thị xã Lagi.
   • Công việc: Thực hiện công việc quản lý văn bản đi, văn bản đến; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư theo quy định
   • Yêu cầu: Cao đẳng Quán trị văn phòng
 • Nhóm 5 Nội vụ – 03 chỉ tiêu
  • Vị trí: Tổ chức nhân sự tại văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.
   • Công việc: Tham mưu thực hiện công tác tổ chức nhân sự của cơ quan
   • Yêu cầu: Đại học Hành chính, Luật, Quản trị nhân lực
  • Vị trí: Quản lý tổ chức, biên chế và hội tại phòng Nội vụ UBND huyện Hàm Thuận Nam.
   • Công việc: Tham mưu công tác quản lý nhà nước về tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
   • Yêu cầu: Đại học Luật
  • Vị trí: Quản lý Văn thư – Lưu trữ tại phòng Nội vụ UBND huyện Hàm Thuận Nam.
   • Công việc: Tham mưu công tác văn thư – lưu trữ tài liệu và lĩnh vực thi đua, khen thưởng
   • Yêu cầu: Đại học Luật
 • Nhóm 6 Tài Nguyên – 03 chỉ tiêu
  • Vị trí: Quản lý môi trường và theo dõi biển, hải đảo tại phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Tuy Phong.
   • Công việc: Tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn; Thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính: đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường, xác nhận đăng ký bản đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, thị trấn được phân công; Kiểm tra xử lý đơn thư về môi trường. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở
   • Yêu cầu: Đại học Công nghệ Môi trường, Quản lý môi trường
  • Vị trí: Quản lý môi trường tại phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Hàm Thuận Nam
   • Công việc: Thẩm định hồ sơ đăng ký bảo vệ môi trường, kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường của các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, nước
   • Yêu cầu: Đại học kỹ thuật môi trường
  • Vị trí: Quản lý đất đai tại phòng Tài nguyên và Môi trường UBND thành phố Phan Thiết
   • Công việc: Tham mưu quản lý nhà nước về đất đai
   • Yêu cầu: Đại học quản lý đất đai
 • Nhóm 7 Tài chính – 09 chỉ tiêu
  • Vị trí: Quản lý tài chính – ngân sách tại phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Bắc Bình.
   • Công việc: Tổng hợp, tham mưu xây dựng dự toán và tổng hợp, quyết toán ngân sách hàng năm; thực hiện phân bổ dự toán, thẩm định quyết toán tài chính các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
   • Yêu cầu: Đại học Kế toán
  • Vị trí: Quản lý tài chính – ngân sách tại phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Hàm Thuận Nam
   • Công việc: tham mưu lĩnh vực quản lý ngân sách
   • Yêu cầu: Đại học Tài chính ngân hàng, Kế toán
  • Vị trí: Quản lý tài ngân sách tại phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thành phố Phan Thiết
   • Công việc: Tham mưu các nội dung trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài chính; thu chi ngân sách; cấp phát vốn ngân sách
   • Yêu cầu: Đại học Kế toán
  • Vị trí: Quản lý ngân sách tại phòng Quản Lý Ngân sách – Doanh nghiệp của Sở Tài chính.
   • Công việc: Tham mưu văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Tài chính quy định, và hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách hàng năm; văn bản tổ; chức thực hiện về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; phối hợp tham mưu tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, kế hoạch trong lĩnh vực tài chính
   • Yêu cầu: Đại học Tài chính, Kế toán, Kinh tế
  • Vị trí: Quản lý ngân sách tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
   • Công việc: Tham mưu, theo dõi, tổng hợp, quản lý ngân sách
   • Yêu cầu: Đại học Kế toán, Tài chính ngân hành, Quản trị kinh doanh
  • Vị trí: Kế toán tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   • Công việc: Tham mưu thực hiện công tác kế toán
   • Yêu cầu: Đại học Kế toán, Tài chính Kế toán
  • Vị trí: Kế toán tại Hạt Kiểm lâm huyện Đức Linh, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   • Công việc: Tham mưu thực hiện công tác kế toán
   • Yêu cầu: Đại học Kế toán, Tài chính Kế toán
  • Vị trí: Kế toán tại Văn phòng Sở Xây dựng.
   • Công việc: Tham mưu thực hiện công tác kế toán của cơ quan, lập các loại báo cáo tài chính, kế toán; tổng hợp báo cáo ngành; tham mưu triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến tài chính kế toán
   • Yêu cầu: Đại học Kế toán
  • Vị trí: Kế toán tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuy Phong
   • Công việc: Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán; Tổ chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. Lập, duyệt báo cáo nghiệp vụ hàng ngày hoặc định kỳ; Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu kế toán cho bộ phận liên quan
   • Yêu cầu: Đại học Tài chính, Kế toán
 • Nhóm 8 Xây dựng – 04 chỉ tiêu
  • Vị trí: Quy hoạch và xây dựng chính sách di dân, tái định cư tại Phòng Phát triển nông thôn và bố trí dân cư, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
   • Công việc: Tham mưu công tác xây dựng các công trình, dự án về bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai
   • Yêu cầu: Đại học Kinh tế, Công nghệ môi trường, Kỹ thuật nông nghiệp, Cơ khí nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật
  • Vị trí: Quản lý quy hoạch – kiến trúc tại Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND Phan Thiết.
   • Công việc: Tham mưu các nội dung công việc trên lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc
   • Yêu câu: Đại học Kiến trúc quy hoạch vùng và đô thị
  • Vị trí: Quản lý xây dựng Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại UBND huyện Tuy Phong.
   • Công việc: Tham mưu xây dựng kế hoạch, dài hạn, 5 năm và hàng năm thực hiện đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện trong quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn và tổ chức thực hiện, theo dõi; kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành của các công trình xây dựng trên địa bàn; thẩm định, tham mưu phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
   • Yêu cầu: Đại học Xây dựng, Kiến trúc
  • Vị trí: Quản lý Quy hoạch – Xây dựng tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại UBND huyện Hàm Thuận Nam
   • Công việc: Tham mưu công tác cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng; quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
   • Yêu cầu: Quản lý xây dựng, Quản lý quy hoạch, Xây dựng, Quy hoạch hạ tầng đô thị
 • Nhóm 9 Dân tộc – 01 chỉ tiêu
  • Vị trí: Theo dõi chính sách dân tộc tại Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban dân tộc.
   • Công việc: Theo dõi việc thực hiện các chính sách dân tộc, hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc
   • Yêu cầu: Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp, Luật, Xây dựng, Quản lý đất đai
 • Nhóm 10 Tư Pháp – 03 chỉ tiêu
  • Vị trí: 02 Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành Pháp luật tại Phòng Nghiệp vụ 1 thuộc Sở Tư pháp
   • Công việc: Tham mưu triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, các nội dung về công tác thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ khác được giao
   • Yêu cầu: Đại học Luật
  • Vị trí: Hành chính tư pháp tại Phòng Tư pháp UBND huyện Hàm Thuận Nam.
   • Công việc: Công tác chứng thực, hộ tịch; lưu trữ sổ bộ, hồ sơ chứng thực – Hộ tịch
   • Yêu cầu: Đại học Luật
 • Nhóm 11 Nông Nghiệp – 14 chỉ tiêu
  • Vị trí: 02 Kiểm lâm tại Hạt Kiểm lâm huyện Tánh Linh, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.
   • Công việc: Tham mưu công tác Quản lý bảo vệ rừng
   • Yêu cầu: Quản lý tài nguyên rừng, Lâm nghiệp
  • Vị trí: 02 Kiểm lâm tại Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.
   • Công việc: Tham mưu công tác Quản lý bảo vệ rừng
   • Yêu cầu: Quản lý tài nguyên rừng, Lâm nghiệp
  • Vị trí: 03 Kiểm lâm tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.
   • Công việc: Tham mưu công tác Quản lý bảo vệ rừng
   • Yêu cầu: Quản lý tài nguyên rừng, Lâm nghiệp
  • Vị trí: 01 Kiểm lâm tại Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.
   • Công việc: Tham mưu công tác Quản lý bảo vệ rừng
   • Yêu cầu: Quản lý tài nguyên rừng, Lâm nghiệp
  • Vị trí: Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn tại Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
   • Công việc: Tham mưu công tác quản lý công trình thủy lợi, đê kè và nước sạch nông thôn
   • Yêu cầu: Thủy lợi, Cấp thoát nước, Tài nguyên nước, Kỹ thuật công trình biển
  • Vị trí: Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tại Phòng Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   • Công việc: Tham mưu công tác lĩnh vực thủy lợi, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
   • Yêu cầu: Đại học Thủy lợi, Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước, Hàng hải, Môi trường
  • Vị trí: Quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại tại Phòng Kinh tế hợp tác và trang trại, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn
   • Công việc: Tham mưu công tác quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại
   • Yêu cầu: Đại học Kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông lâm, Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ môi trường, Kinh tế phát triển
  • Vị trí: Quản lý và khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Phòng chuyên môn, Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   • Công việc: Thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý khai thác thủy sản: Kiểm tra trang thiết bị hàng hải kiểm tra ngư cụ và các trang thiết bị phục vụ khai thác; Thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý nguồn lợi môi trường thủy sản: Kiểm tra các loại thủy sản nằm trong danh mục cấm khai thác, thảm cỏ, sinh vật biển; công tác bảo tồn biển, điều tra sản lượng khai thác
   • Yêu cầu: Đại học Khai thác thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Cơ khí thủy sản, Quản lý thủy sản
  • Vị trí: Quản lý về chăn nuôi tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND huyện Bắc Bình
   • Công việc: Quản lý công tác Chăn nuôi – thú y; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi Chăn nuôi – thú y và các công việc khác của ngành nông nghiệp
   • Yêu cầu: Đại học Chăn nuôi,Thú y, Kinh tế nông lâm, Nông học, Trồng trọt, Công nghệ sinh học
  • Vị trí: Quản lý về lâm nghiệp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND huyện Bắc Bình
   • Công việc: Quản lý công tác lâm nghiệp; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực Chăn nuôi – thú y và các công việc khác của ngành nông nghiệp
   • Yêu cầu: Lâm nghiệp, Kinh tế nông lâm, Nông học, Trồng trọt, Công nghệ sinh học
 • Nhóm 12 Thanh tra – 03 chỉ tiêu
  • Vị trí: Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng nghiệp vụ 1 thuộc Thanh tra tỉnh
   • Công việc: Thực hiện công tác thanh tra giải quyết khiếu nại – tố cáo
   • Yêu cầu: Đại học Kinh tế, Luật
  • Vị trí: Thanh tra tại đơn vị Thanh tra sở thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
   • Công việc: Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, trên địa bàn tỉnh; Tham gia thanh tra theo kế hoạch; Tham gia thanh tra công tác phòng chống tham nhũng; Tham gia thanh tra hành chính đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Xác minh, kết luận, kiến nghị, giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo trên các lĩnh vực công tác ngành nội vụ
   • Yêu cầu: Đại học Luật
  • Vị trí: Thanh tra phòng Thanh tra thuộc UBND huyện Hàm Tân
   • Công việc: Tham gia thanh tra theo chương trình kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên hoặc khi phát hiện sai phạm; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và các vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của UBND xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
   • Yêu cầu: Đại học Luật, Quản lý nhà nước
 • Nhóm 13 Thông tin truyền thông – 07 chỉ tiêu
  • Vị trí: Công nghệ thông tin tại Phòng Hành chính – Tổ chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
   • Công việc: Thực hiện quản lý mạng tin học nội bộ, quản trị website, quản lý phần mềm hộp thư công vụ và phần mềm văn bản chỉ đạo điều hành; tham mưu, hướng dẫn triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ của cơ quan; theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính PC và các thiết bị, hệ thống có liên quan
   • Yêu cầu: Đại học Công nghệ thông tin, Quản trị mạng
  • Vị trí: Công nghệ thông tin tại Văn phòng Sở Tài chính.
   • Công việc: Thực hiện công tác quản trị mạng nội bộ, an ninh mạng, virus máy tính; thực hiện bảo trì, sửa chữa thiết bị tin học tại các phòng ban thuộc Sở. Thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng tập trung của Sở. Tham mưu cấu hình, tham gia nghiệm thu, bàn giao, cài đặt máy vi tính, thiết bị mạng, phần mềm chuyên ngành và các dịch vụ tin học khác khi mua sắm sử dụng tại các phòng ban thuộc Sở
   • Yêu cầu: Đại học Công nghệ thông tin
  • Vị trí: Công nghệ thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân
   • Công việc: Xây dựng, tổ chức và theo dõi thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ của cơ quan; kế hoạch triển khai hệ thống ISO; thực hiện quản lý mạng tin học nội bộ, phần mềm quản lý điều hành. Theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính PCvà các thiết bị, hệ thống có liên quan
   • Yêu cầu: Đại học Công nghệ thông tin, Quản trị mạng
  • Vị trí: Công nghệ thông tin tại văn phòng HĐND và UBND thị xã Lagi
   • Công việc: Quản trị mạng thông tin nội bộ, mạng Internet, trang thông tin điện tử của cơ quan; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ; tham mưu thay đổi, nâng cấp các trang thiết bị tin học
   • Yêu cầu: Đại học Công nghệ thông tin
  • Vị trí: Quản lý báo chí tại Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
   • Công việc: Tham mưu thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh; tham mưu lĩnh vực ngành nghề chuyên môn sâu về hoạt động báo chí: phân tích, đưa ra nhận định về tôn chỉ mục đích, vấn đề thương mại hóa của bài báo,… Quản lý thông tin trên mạng xã hội
   • Yêu cầu: Đại học Báo chí, Văn hóa, Xã hội và nhân văn
  • Vị trí: Quản lý thông tin – truyền thông tại Phòng Văn hóa – Thông tin thuộc UBND huyện Bắc Bình
   • Công việc Tham mưu lĩnh vực thông tin truyền thông, công nghệ thông tin
   • Yêu cầu: Đại học Công nghệ thông tin, Viễn thông
  • Vị trí: Quản lý thông tin – truyền thông tại Phòng Văn hóa – Thông tin thuộc UBND huyện Hàm Thuận Nam
   • Công việc Tham mưu lĩnh vực thông tin truyền thông, công nghệ thông tin
   • Yêu cầu: Đại học Công nghệ thông tin, Luật
 • Nhóm 14 Lao Động – 01 chỉ tiêu
  • Vị trí: Tiền lương và bảo hiểm tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện Bắc Bình
   • Công việc: Theo dõi công tác chi trả chế độ chính sách người có công và bảo trợ xã hội
   • Yêu cầu: Kế toán, Tài chính kế toán, Tài chính ngân hàng
 • Nhóm 15 Y tế – 01 chỉ tiêu
  • Vị trí: Quản lý lĩnh vực y tế cơ sở và y tế dự phòng tại Phòng Y tế UBND huyện Hàm Tân
   • Công việc: Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án về y tế cơ sở và y tế dự phòng trên địa bàn huyện; Tham mưu các biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân xảy ra trên địa bàn
   • Yêu cầu: Đại học Y

Huỳnh (PR+)