Bình Thuận: Chợ, siêu thị và cây xăng vẫn sẽ hoạt động bình thường

Thông tin từ Báo Bình Thuận, các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu và xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vẫn sẽ duy trì hoạt động bình thường sau 0 giờ ngày 01/04/2020.

Chợ Phan Rí
Chợ hải sản Phan Rí

Báo Bình Thuận cũng cho biết các đơn vị kinh doanh hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh cũng đã có kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Công thương cũng đã có công văn đề nghị các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo việc cung cấp xăng dầu thường xuyên và liên tục phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo đó, công văn đề nghị Trung tâm Dịch vụ miền núi, các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tiếp tục cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ người dân.

Tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là mặt hàng nhu yếu phẩm, đảm bảo nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các nhà phân phối điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp ngoài tỉnh để tăng lượng dự trữ và cung ứng cho địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, triển khai mở các điểm bán hàng nhu yếu phẩm (các điểm bán tạm thời, lưu động, dã chiến…) để đảm bảo cung ứng thường xuyên, liên tục nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là người dân tại các khu công nghiệp, địa bàn vùng sâu, vùng xa và huyện Phú Quý.

Huỳnh (PR+)