Nam Miền Trung cần tuyển 11 kế toán và 01 hành chính nhân sự

Cơ hội việc làm tại huyện Tuy Phong từ Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung tại xã Vĩnh Tân. Hiện đơn vị này cần tuyển 11 kế toán viên và 01 nhân viên hành chính nhân sự.

Công ty Nam Miền Trung tuyển 11 kế toán viên và 01 nhân viên hành chính nhân sự
Công ty Nam Miền Trung tuyển 11 kế toán viên và 01 nhân viên hành chính nhân sự

Dưới đây là thông tin chi tiết tin tuyển dụng Bình Thuận này. Nếu có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty Nam Miền Trung.

 • Kế Toán Viên
  • Số lượng: 11 nhân sự
  • Địa điểm làm việc: Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Cấp bậc: Nhân viên
  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Kinh nghiệm: 1 – 2 năm
  • Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
  • Hình thức: Nhân viên chính thức
  • Tuổi: 22 – 30
  • Giới tính: Nam/Nữ
  • Hạn nhận hồ sơ: 20/05/2021
  • Yêu Cầu Hồ Sơ: Tiếng Việt
  • Phúc lợi
   • Chế độ bảo hiểm
   • Chế độ thưởng
   • Đào tạo
   • Tăng lương
   • Nghỉ phép năm
   • Có nhà tập thể cho nhân viên ở xa, bao ăn 2 buổi/ngày.
  • Mô tả công việc
   • Hàng Ngày
    • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
    • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
    • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
    • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
   • Hàng Tuần
    • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
    • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
    • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
   • Hàng Tháng
    • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
    • Thực hiện bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trên sổ.
    • Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
    • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
    • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
    • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
    • Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
    • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV
    • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
    • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định
   • Cuối Năm
    • Kiểm tra lại sổ sách, tờ khai trước khi làm báo cáo tài chính
    • Tiến hành in sổ lưu trữ tại doanh nghiệp
    • Lên báo cáo tài chính và lập tờ khai quyết toán các khoản thuế trong doanh nghiệp
  • Yêu cầu công việc
   • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
   • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
   • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
   • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định
   • Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
   • Sử dụng máy vi tính thành thạo phần mềm excel, phầm mềm kế toán
 • Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
  • Địa điểm: Bình Thuận
  • Mức lương: 6,000,000 – 8,000,000 VND
  • Cấp bậc: Nhân viên
  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Kinh nghiệm: 1 năm
  • Ngành nghề: Hành chính / Thư ký
  • Hình thức: Nhân viên chính thức
  • Tuổi: 22 – 25
  • Giới tính: Nam
  • Hạn nhận hồ sơ: 20/05/2021
  • Yêu Cầu Hồ Sơ: Tiếng Việt
  • Phúc Lợi
   • Chế độ bảo hiểm
   • Phụ cấp
   • Chế độ thưởng
   • Chăm sóc sức khỏe
   • Đào tạo
   • Tăng lương
  • Mô tả công việc
   • Tuyển dụng
    • Xây dựng quy trình biểu mẫu, kế hoạch, ngân sách, tiêu chí tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch, tổng hợp đánh giá hiệu quả tuyển dụng.
    • Quản lý biến động nhân sự, phân tích, đề xuất các giải pháp gắn kết nhân viên
    • Phân tích thị trường lao động, lựa chọn các kênh và hình thức đăng tuyển.
   • Đào tạo
    • Xây dựng quy trình, kế hoạch đào tạo, ngân sách, nội dung, phương pháp, đối tượng, tổ chức đào tạo nhân viên theo kế hoạch và tổng hợp đánh giá hiệu quả đào tạo.
    • Xây dựng và triển khai quy chế, chính sách, qui trình đào tạo và chính sách phát triển nhân viên.
   • Công tác tiền lương
    • Xây dựng thang bảng lương, cơ chế tiền lương, cơ chế khen thưởng, các chính sách và chế độ phúc lợi.
    • Quản lý việc tính lương, BHXH, và các chế độ phúc lợi.
    • Quản lý ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động theo qui định và lưu trữ khoa học.
   • Hành chính
    • Phối hợp các đơn vị tổ chức, kiểm soát cơ sở vật chất, hoạt động PCCC, ATVSLĐ, ATLĐ, 5S, vệ sinh môi trường, phòng dịch cho nhân viên và lao động thi thực hiện dự án tại nhà máy.
    • Quản lý y tế phục vụ nhu cầu sơ cấp cứu, điều trị thông thường tại cơ sở; vệ sinh môi trường, phòng dịch; bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho cán bộ công nhân viên
    • Giám sát đội cây xanh, vệ sinh, chăm sóc cây xanh cho toàn nhà máy.
    • Giám sát công tác bảo vệ, an ninh trật tự.
    • Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm và trang thiết bị văn phòng.
  • Yêu cầu công việc
   • Trình độ học vấn: Cao đẳng ngành Kinh tế, Nhân sự, và Luật.
   • Chuyên môn: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự và Luật dân sự
  • Kiến thức:
   • Luật lao động, Luật Dân sự, Thuế thu nhập cá nhân, Luật bảo hiểm, Luật an toàn lao động và vệ sinh an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm.
  • Kỹ năng:
   • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.
   • Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng.
   • Kỹ năng thuyết trình, đào tạo, huấn luyện.
   • Kỹ năng trình bày.
  • Phẩm chất cá nhân: Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chủ động và nhiệt tình.
 • Thông tin khác
  • Thử việc: 02 tháng
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (8h00-17h00)
  • Liên hệ: Phòng HCNS – 0913 431 779 (trong giờ hành chính)

Huỳnh (PR+)