Danh sách Công an cấp xã đăng ký, cấp biển số xe máy ở Bình Thuận

Từ 21/05/2022, các đơn vị công an cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố ở Bình Thuận sẽ thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện).

Danh sách Công an cấp xã đăng ký, cấp biển số xe máy ở Bình Thuận
Danh sách Công an cấp xã đăng ký, cấp biển số xe máy ở Bình Thuận

Dưới đây là danh sách các xã ở Bình Thuận sẽ triển khai:

 • Thị xã Lagi: Công an xã Tân Hải, Tân Tiến, Tân Phước và Công an phường Bình Tân.
 • Huyện Hàm Tân: Công an xã Thắng Hải, Sông Phan, Tân Xuân và Công an thị trấn Tân Đức.
 • Huyện Tánh Linh: Gông an xã Măng Tố, Đông Kho, Gia An, Đức Bình.
 • Huyện Đức Linh: Công an xã Mê Pu, Đa Kai, Trà Tân và Công an thị trấn Đức Tài, Võ Xu.
 • Huyện Tuy Phong: Công an xã Hòa Minh, Phú Lạc, Phước Thể và thị trấn Phan Rí Cửa.
 • Huyện Bắc Bình: Công an xã Bình Tân, Sông Lũy, Hòa Thắng, Sông Bình, thị trấn Lương Sơn.
 • Huyện Hàm Thuận Bắc: Công an xã Hàm Liêm, Hàm Đức, Thuận Hòa và Công an thị trấn Phú Long.
 • Huyện Hàm Thuận Nam: Công an xã Hàm Mỹ, Hàm Kiệm, Tân Thuận.
 • Huyện Phú Quý: Áp dụng cho Công an xã Long Hải.

Được biết, các đơn vị Công an cấp xã này có nhiệm vụ như sau:

 • Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho các loại xe sau:
  • Xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở/nơi thường trú tại địa phương.
  • Xe của tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương.
 • Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Ngoài Công an cấp xã, 02 cơ quan khác cũng có nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe ở Bình Thuận là Công an cấp huyện và Phòng CSGT tỉnh Bình Thuận. 

Huỳnh (PR+)