Đẩy nhanh tiến độ sáp nhập xã Hòa Phú vào Phan Rí Cửa

Ngày 23/07/2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn hỏa tốc số 2684/UBND-SNV yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019 -2021.

Xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa
Hòa Phú và Phan Rí sẽ sớm sáp nhập

Liên quan đến phương án sáp nhập 06 đơn vị hành chính thành 03 đơn vị hành chính, nội dung văn bản yêu cầu rõ các đơn vị Sở nội vụ, UBND các huyện Tuy Phong, Đức Linh, Tánh Linh phải xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện để đảm bảo thời gian UBND tỉnh gửi hồ sơ đến Bộ Nội vụ trước ngày 31/08/2019.

Thông tin sáp nhập 06 đơn vị hành chính thành 03 đơn vị hành chính như sau: sáp nhập xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, sáp nhập xã Măng Tố và xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, sáp nhập xã Đức Chính và xã Nam Chính, huyện Đức Linh.

Như vậy có thể thấy việc sáp nhập sẽ sớm được triển khai. Nếu bạn là người dân của các xã bị sáp nhập và đang thắc mắc khi bị sáp nhập, cần phải thay đổi giấy tờ gì thì có thể tham khảo bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn.

Huỳnh (PR+)