Phan Thiết mở rộng gồm Phú Long, Hàm Thắng… hướng đến đô thị loại I vào 2025

Tiêu đề bài viết là một phần nội dung chính trong Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040 được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt theo Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 27/5/2020.

Quy hoạch bao gồm thành phố Phan Thiết 2040
Quy hoạch thành phố Phan Thiết 2040 – Ảnh Cổng thông tin điện tử Bình Thuận

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch sẽ bao gồm thành phố Phan Thiết hiện hữu và phần mở rộng gồm thị trấn Phú Long, xã Hàm Thắng và một phần các xã Hàm Liêm, Hàm Hiệp thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, một phần xã Hàm Mỹ thuộc huyện Hàm Thuận Nam.

Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Thiết đến năm 2040 dự thảo bao gồm 03 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2021-2025): sẽ tập trung đầu tư phát triển hoàn chỉnh, cải tạo chỉnh trang khu đô thị lõi; mở rộng không gian đô thị sang các khu vực xã Thiện Nghiệp, xã Tiến Thành, khu vực phát triển đô thị xã Tiến Lợi; mở rộng không gian đô thị lõi sang các khu vực thị trấn Phú Long, xã Hàm Thắng, một phần xã Hàm Liêm và Hàm Hiệp – huyện Hàm Thuận Bắc, một phần xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng khung tạo động lực phát triển đô thị.

Giai đoạn 2 (2026-2030): tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I. Hoàn thiện không gian đô thị lõi hiện hữu….

Giai đoạn 3 (đến năm 2040: tiếp tục hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trên toàn bộ không gian đô thị, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I; đồng thời, phát triển các quỹ đất dự trữ tại khu vực xã Thiện Nghiệp, xã Phong Nẫm và đất nông lâm nghiệp khu vực xã Hàm Thắng và một phần các xã Hàm Liêm, Hàm Hiệp thuộc huyện Hàm Thuận Bắc…

Trên đây là nội dung chính của Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040 mà bài viết Phát triển đô thị tổng thể, toàn diện cho thành phố Phan Thiết trên Cổng thông tin điện tử Bình Thuận đề cập đến.

Huỳnh (PR+)