Giá vé và thời gian chính thức bán vé Tết trực tiếp của xe Minh Nghĩa

Bắt đầu từ ngày 12/01/2019, nhà xe Minh Nghĩa chính thức bắt đầu bán vé Tết về quê trực tiếp tại phòng vé 103, Bến xe miền Đông.

  • Phòng vé xe Minh Nghĩa tại bến xe Miền Đông – Phòng 103
  • Điện thoại: 0913854163 – 0913854173
Xe Minh Nghĩa
Xe Minh Nghĩa

Giá vé sẽ bắt đầu tăng từ ngày 29/01/2019 đến ngày 04/02/2019 tức ngày 24/12 Âm lịch đến ngày 30/12 Âm lịch. Giá vé theo từng loại xe như sau.

  • Xe 41 giường giá từ 140.000 VNĐ tăng lên 225.000 VNĐ
  • Xe Vip 32 giường giá từ 170.000 VNĐ tăng lên 270.000 VNĐ
  • Xe Vip 22 giường giá từ 220.000 VNĐ tăng lên 350.000 VNĐ

Những bạn đã đặt vé những ngày trước qua điện thoại giờ đã biết rõ thời gian cụ thể để lấy vé rồi ha!

  • Thông tin đặt vé xe Minh Nghĩa
  • Hồ Chí Minh : 0913.854.163 – 0913.854.173 (Phòng vé Bến xe Miền Đông)
  • Phan Rí : 02523.854.854 – 0913.854.573 (01 Đinh Tiên Hoàng, Phan Rí Cửa)
  • Liên Hương : 02523.956.956 – 0913.854.152 (Phòng vé Bến xe Liên Hương)

Huỳnh (PR+)