Hàm Tân chi 893 triệu hỗ trợ lao động mất việc do Covid-19

Ngày 29/07/2020, UBND Bình Thuận vừa có văn bản Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc Hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 tại các xã của huyện Hàm Tân.

Cổng chào huyện Hàm Tân
Cổng chào huyện Hàm Tân

Theo đó tổng số tiền chi hỗ trợ trong quyết định này là 893.000.000 đồng. Đây là số tiền hỗ trợ cho 893 đối tượng người lao động bị mất việc do Covid-19 tại thị trấn Tân Minh, thị trấn Tân Nghĩa và xã Sơn Mỹ. 07 đơn vị cấp xã khác của huyện Hàm Tân là Tân Hà, Tân Xuân, Tân Thắng, Tân Phúc , Sông Phan, Tân Đức và Thắng Hải không được đề cập đến. Chi tiết cụ thể như sau:

  • Xã Sơn Mỹ: 163 người với tổng số tiền hỗ trợ 163.000.000 đồng.
  • Thị trấn Tân Minh: 341 người với tổng số tiền hỗ trợ 341.000.000 đồng.
  • Thị trấn Tân Nghĩa: 389 người với tổng số tiền hỗ trợ 389.000.000 đồng.

Ngoài quyết định chi 893 triệu đồng hỗ trợ trong quyết định này cho huyện Hàm Tân, trước đó UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có Quyết định số 1278, Quyết định số 1350, Quyết định số 1469 và Quyết định số 1716 về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc co Covi-19 ở các địa phương Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Tuy Phong.

Các bạn cần lưu ý, sau khi có văn bản quyết định này, chính quyền địa phương sẽ sớm tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người lao động có trong danh sách. Danh sách đối tượng được hỗ trợ, các bạn có thể tham khảo tại đây: Danh sách lao động được hỗ trợ ở Hàm Tân. (Các bạn chú ý các fie pdf tương ứng với tên địa phương của mình.)

Huỳnh (PR+)