Bình Thuận: Học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 04/05/2020

Tin từ Cổng thông tin điện tử Bình Thuận, học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 sẽ đi học lại từ ngày 04/05/2020. Các lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông còn lại sẽ học lại từ ngày 11/05/2020.

nữ sinh áo dài
học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 sẽ đi học lại từ ngày 04/05/2020

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành văn bản phép trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại như sau.

  • Đối với sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh lớp 9, học sinh lớp 12 (trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên) đi học lại từ ngày 04/5/2020.
  • Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên các lớp còn lại đi học từ ngày 11/05/2020.
  • Đối với Trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm học thêm, dạy bơi, giáo dục ngoài giờ lên lớp bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 18/05/2020.

Được biết trước đó UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 vào 23/04/2020. Bạn có thể xem nội dung chính của văn bản này tại đây: Tiếp tục dừng quán nhậu, xe khách được hoạt động lại.

Huỳnh (PR+)