Chính Thức: Bình Thuận sẽ cho học sinh nghỉ đến hết tháng 02

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản thông báo tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

Bình Thuận nghỉ học
Học sinh, sinh viên Bình Thuận nghỉ đến hết tháng 02

Đây là quyết định mới nhất của UBND tỉnh Bình Thuận khi nhận được thông báo của Bộ Giáo dục và Đà tạo về việc xem xét kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 vào tối 14/02/2020.

Nội dung chính văn bản của Bộ Giáo dục và Đạo tạo đề nghị các tỉnh thành toàn quốc xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Căn cứ tình hình thực tế của các địa phương trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định lùi thời điểm kết thúc năm học 2019 – 2020.

Trước đó, sáng 14/02, UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo học sinh trên toàn tỉnh sẽ đi học lại vào thứ Hai ngày 17/02/2020. Như vậy, chỉ trong 02 ngày, UBND tỉnh đã thay đổi quyết định của mình về thời gian đi học lại của học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh.

Huỳnh (PR+)