Mầm non, tiểu học và THCS ở Bình Thuận nghỉ đến hết 15/03

Thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học đến hết 15/03.

văn bản
Văn bản chính thức của UBND tỉnh Bình Thuận

Cụ thể, văn bản nêu rõ thống nhất cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên; sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 2-3.

Còn riêng đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15-3 và bắt đầu đi học lại từ 16-3.

Hiện UBND tỉnh Bình Thuận đã gửi văn bản hỏa tốc này và giao Sở GDĐT thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đồng thời phối hợp với Sở Y tế; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thủ tướng Chính phủ; Bộ GDĐT; Bộ Y tế ; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Huỳnh (PR+)