Bình Thuận đầu tư xây dựng 03 siêu thị trong năm 2020?

Năm 2020, Bình Thuận sẽ sớm triển khai kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại và siêu thị dưới đây.

#1. Kế hoạch đầu tư xây dựng trung tâm thương mại

Bản thiết kế siêu thị
Bản thiết kế siêu thị Lotte Mart ở Phan Thiết – Ảnh sưu tầm

Theo kế hoạch Bình Thuận trong năm 2020, Bình Thuận sẽ kêu gọi đầu xây dựng 02 trung tâm thương mại là trung tâm thương mại Thanh Hải ở Phan Thiết và trung tâm thương mại Tân Nghĩa ở huyện Hàm Tân.

UBND thành phố Phan Thiết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Thanh Hải, tại phường Thanh Hải.

Còn đối với trung tâm thương mại Tân Nghĩa, UBND huyện Hàm Tân sẽ có kế hoạch rà soát, lựa chọn vị trí đất sạch để kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dưng.

#2. Kế hoạch xây dựng siêu thị ở Bình Thuận 2020

Năm 2020, Bình Thuận sẽ đẩy mạnh kế hoạch đầu tư xây dựng các siêu thị Liên Hương ở Tuy Phong, siêu thị Võ Xu ở Đức Linh và siêu thị Lạc Tánh ở Tánh Linh.

Hiện tại, UBND huyện Tuy Phong có nhiệm vụ tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng siêu thị Liên Hương trong năm 2020.

Đối với siêu thị Võ Xu ở huyện Đức Linh, UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận thực hiện thủ tục hồ sơ để sớm khởi công xây dựng.

Tương tự, UBND huyện Tánh Linh có nghĩa vụ tiếp tục hướng dẫn đôn đốc nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ để sớm khởi công xây dựng siêu thị Lạc Tánh.

Trên đây là một số nội dung chính của Kế hoạch Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh nằm 2020 của Sở Công Thương ỏ Bình Thuận.

Huỳnh (PR+)