Thị xã Lagi chi 603 triệu hỗ trợ lao động mất việc do Covid-19

Ngày 25/06/2020, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản 1469/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do đại dịch Covid-19 tại thị xã Lagi.

Thị xã Lagi
Thị xã Lagi chi 603 triệu hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng Covid-19

Theo đó, thị xã Lagi có tổng cộng 603 trường hợp được hỗ trợ vối tổng số tiền là 603.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

  • Phường Phước Lộc: 187 trường hợp với tổng số tiền hỗ trợ 187.000.000 đồng.
  • Phường Tân Thiện (đợt 2): 121 trường hợp với tổng số tiền hỗ trợ 121.000.000 đồng.
  • Xã Tân Phước: 95 trường hợp với tổng số tiền hỗ trợ 95.000.000 đồng.
  • Phường Bình Tân: 143 trường hợp với tổng số tiền hỗ trợ 143.000.000 đồng.
  • Xã Tân Tiến: 57 trường hợp với tổng số tiền hỗ trợ 57.000.000 đồng.

Được biết, trước đó UBND tỉnh cũng đã ký Quyết định 1278 về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc do đại dịch Covid-19 thuộc 6 xã, phường tại TP. Phan Thiết cho 792 trường hợp với tổng số tiền 792 triệu đồng.

Huỳnh (PR+)