Đã có lịch bán vé Tết tuyến Liên Hương – Phan Rí – Bắc Bình – Sài Gòn

Thông tin từ nhà xe Minh Nghĩa, mọi người có thể đặt và mua vé Tết tuyến vô lại Sài Gòn từ 21/01/2019.

Lịch bán vé Tết vô lại Sài Gòn
Khách hàng mua vé tại Nhà xe Minh Nghĩa

Cụ thể, bắt đầu từ 07h00 ngày 21/01/2019 tức ngày 16/12/ Âm lịch, nhà xe sẽ nhận đặt vé Tết qua điện thoại. Lưu ý là khoảng thời gian này chỉ đặt vé qua điện thoại.

Từ ngày 25/01/2019 tức ngày 20/12 Âm lịch, nhà xe sẽ chính thức bán vé Tết tuyến vô lại Liên Hương – Phan Rí – Bắc Bình – Sài Gòn.

Hiện tại mình chưa có thông tin giá vé tuyến này, sẽ sớm cập nhật khi có thông tin ạ.

Dưới đây là thông tin các phòng vé, mọi người lưu lại để tranh thủ đặt vé.

  • Phòng vé Phan Rí 0946.854.964 – 0913.854.573
  • Phòng vé Liên Hương 0943.314.843
  • Phòng vé Phước thể 0914.854.004
  • Phòng vé Chí Công 0913.854.997
  • Phòng vé Chợ Lầu 02523.960.960
  • Phòng vé Lương Sơn 02523.962.962
  • Phòng vé Sara 0917.383.816

Huỳnh (PR+)