Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 20/01 đến 26/01/2020

Dưới đây là kế hoạch cúp điện Bình Thuận từ 20/01 đến 26/01/2020 được tham khảo trực tiếp trên Trang Điện lực Miền Nam. Tuần này chỉ có Điện lực Tuy Phong và Điện lực Đức Linh có cúp điện theo kế hoạch, chủ yếu là cúp điện theo yêu cầu của khách hàng.

Cốm Tết
Cốm Tết
  • Điện lực Tuy Phong
    • 20/01/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Xã Hồng Phong – Huyện Bắc Bìn
    • 21/01/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khách hàng Lê Cát
    • 22/01/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khách hàng Lê Văn Như
  • Điện lực Đức Linh
    • 21/01/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Một phần TT Võ Xu, xã Vũ Hòa huyện Đức Linh

Huỳnh (PR+)