Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 01/02 đến 07/02/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 01/02 đến 07/02/2021. Tuần này Điện lực Phan Thiết và Điện lực Phú Quý không có lịch cúp điện.

Hoa keo tràm
Rừng hoa keo tràm ở Bắc Bình

Lưu ý, đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • Tuần này Điện lực Phan Thiết không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Tuy Phong
  • 03/02/2021 08:00:00 16:00:00 Xã Phước Thể Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 08:00:00 12:00:00 Xã Phan Lâm, Phan Sơn Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần KP Xuân Hội -TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/02/2021 08:00:00 12:00:00 Khu TĐC Bắc Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/02/2021 08:00:00 11:00:00 Khu vực Tân Phú thị trấn Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn An Thạnh- xã Bình An Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 08:00:00 10:00:00 Khu vực Đá dựng, Xã Sông Bình – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 13:30:00 17:00:00 Thôn An Trung- xã Bình An Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 13:30:00 17:00:00 xã Phan Điền- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Bình Tiến, Bình Đức- xã Phan Hiệp – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần xã Hòa Minh, thôn Bình Thủy, thôn Bình Liêm, Bình Lễ, xã Phan Rí Thành, xã Phan Hòa- huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần xã Hòa Minh, thôn Bình Thủy, thôn Bình Liêm, Bình Lễ, xã Phan Rí Thành, xã Phan Hòa- huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 12:00:00 xã Bình An- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 16:00:00 Khu phố Lương Tây -Thị trấn Lương Sơn, Xã Sông Lũy, Bình Tân, Phan TiếnHuyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 16:00:00 Khu phố Lương Tây -Thị trấn Lương Sơn, Xã Sông Lũy, Bình Tân, Phan TiếnHuyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần Khu phố Phú Hòa, thị trấn Phan Rí Cửa – Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 10:30:00 một phần thôn Bình lễ – xã Phan Rí Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/02/2021 08:30:00 09:00:00 Một phần thôn Lương Đông Thị trấn Lương Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/02/2021 10:30:00 11:30:00 Một phần xã Phan Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/02/2021 14:00:00 15:30:00 một phần thôn Bình lễ – xã Phan Rí Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/02/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Vĩnh Hải-Vĩnh Hảo, thôn Vĩnh Tiến -Vĩnh Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/02/2021 08:00:00 12:00:00 xã Bình An- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/02/2021 08:00:00 12:00:00 Xã Sông Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/02/2021 08:00:00 10:30:00 Một phần KP Xuân An 1 -TT Chợ Lầu TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/02/2021 08:30:00 09:30:00 Một phần xã Hải Ninh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/02/2021 10:00:00 11:00:00 Một phần thôn Thái an xã Hồng Thái TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/02/2021 10:30:00 11:30:00 Một phần thôn Thái Hòa xã Hồng Thái TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/02/2021 14:00:00 15:30:00 Một phần KP Xuân An 2 -TT Chợ Lầu TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/02/2021 08:00:00 12:00:00 Thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh, Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 04/02/2021 08:00:00 10:30:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/02/2021 10:30:00 11:30:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/02/2021 11:30:00 12:30:00 Mất điện một phần thôn 5 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/02/2021 08:00:00 09:30:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/02/2021 09:00:00 11:30:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/02/2021 11:30:00 12:30:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Tân
  • 01/02/2021 08:00:00 14:00:00 Thôn Tân Quang – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 01/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố 7 – Thị Trấn Tân Nghĩa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 01/02/2021 08:00:00 10:00:00 Thôn Phước Tiến- Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 01/02/2021 14:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 7 – Thị Trấn Tân Nghĩa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố 7 – Thị Trấn Tân Nghĩa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Tân Quang – Xã Sông Phan- Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Tân Quang – Xã Sông Phan- Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Tân Quang – Xã Sông Phan- Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 08:00:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực phường Bình Tân – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần khu phố 3 – Thị Trấn Tân Nghĩa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 14:30:00 16:30:00 Một phần khu phố 3 – Thị Trấn Tân Nghĩa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn An Vinh – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn An Vinh – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 10:00:00 Thôn 2 – Xã Tân Phúc – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/02/2021 08:00:00 16:00:00 Đườg Mai Thúc Loan – Xã Tân Hải – Thị Xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/02/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/02/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Hiệp An, thôn Hiệp Tín – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/02/2021 14:30:00 16:00:00 Một phần thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/02/2021 08:00:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/02/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Hồ Tôm, thôn Phước Hải – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/02/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Đông Thuận – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/02/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần thôn tân Hưng – xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/02/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần thôn Đông Thuận – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/02/2021 14:30:00 15:30:00 Một phần thôn Đông Thuận – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/02/2021 14:30:00 15:30:00 Một phần thôn Đông Thuận – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/02/2021 16:00:00 17:00:00 Một phần thôn Đông Thuận – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/02/2021 16:00:00 17:00:00 Một phần thôn Đông Thuận – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này Điện lực Phú Quý không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuân Bắc
  • 01/02/2021 08:00:00 11:00:00 Thôn 4, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 01/02/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 2, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 01/02/2021 08:00:00 11:00:00 Thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/02/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Bình Lâm xã Hàm Chính (khách hàng trạm Bình Lâm 8) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 02/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn La Dày, một phần thôn Đa Kim, xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/02/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 02/02/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn 3, thôn Suối Đá, một phần thôn 2, xã Hồng Sơn. Thôn Liêm Thái, thôn Liêm Hòa, một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 03/02/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Ninh Thuận xã Hàm Chính (khách hàng trạm Ninh Thuận 4) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/02/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Ninh Thuận xã Hàm Chính (khách hàng trạm Ninh Thuận 3) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/02/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Liêm An, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Hội Nhơn, Xã Hàm Chính (khách hàng trạm Hàm Chính 2E) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 05/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Bình Lâm, Xã Hàm Chính (khách hàng trạm Bình Lâm 4) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 05/02/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Phú Sơn, Xã Hàm Phú – Huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/02/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)