Lịch cúp điện Bình Thuận từ 01/07 đến 07/07/2019

Chào mừng đến với lịch cúp điện đầu tiên của tháng 07/2019 từ 01/7 đến 07/07. Tuần này lịch cúp điện Bình Thuận gồm các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân, Điện lực Tuy Phong và Điện lực Phan Thiết.

Bánh ít trần ngọt

Thứ Ba 02/07/2019

 • Hàm Tân
 • 08h00 – 10h00
  • Khách hàng Mỏ Đá Tân Hà – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân
  • Thôn Suối bang – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân
 • 13h30 – 15h00: Khu phố 2 – Thị trấn Tân Minh – Huyện Hàm Tân

Thứ Tư 03/07/2019

 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00: Khu phố 7 – Phường Tân An – Thị xã La Gi
 • Phan Thiết
 • 08h00 – 12h00: Một phần thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ Hàm Thuận Nam
 • 13h00 – 17h00
  • Một phần thôn Phú Hưng xã Hàm Mỹ Hàm Thuận Nam
  • Một phần thôn Phú Sum xã Hàm Mỹ Hàm Thuận Nam

Thứ Năm 04/07/2019

 • Tuy phong
 • 08h00 – 12h00: Một phần TT Lương Sơn, Xã Phan Thanh, Sông Bình, Hồng Thái Huyện Bắc Bình

Thứ Sáu 05/07/2019

 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00: Đường Nguyễn Trường Tộ – Phường Tân Thiện – Thị xã La Gi

Huỳnh (PR+)