Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 01/11 đến 07/11/2021

Đây là thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 01/11 đến 07/11/2021. Đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch, chưa bao gồm các sự cố mất điện.

Núi tà cú
Khu du lịch Tà Cú

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 01/11/2021 10:00:00 13:00:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 04/11/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần khu Phố 6 – phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 05/11/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu Phố 2 – phường Hàm Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 04/11/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần khu Phố 14 – phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Tuy Phong không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 05/11/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Mê Pu huyện Đức Linh, một phần thôn 4 xã Đức Phú huyện Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Phú Quý
  • 03/11/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn Tân Hải xã Long Hải huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 02/11/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 3 (khách hàng trạm Ma Lâm 3) thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 01/11/2021 10:00:00 13:00:00 KHách hàng Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 01/11/2021 10:00:00 13:00:00 Công ty cổ phần năng lượng Sun Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 01/11/2021 10:00:00 13:00:00 Hộ Kinh Doanh: Đoàn Quang Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 01/11/2021 10:00:00 13:00:00 Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Thành Vinh Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 01/11/2021 10:00:00 13:00:00 Khách hàng Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Thuận Minh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 01/11/2021 10:00:00 13:00:00 Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Ánh Dương Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Huỳnh (PR+)