Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 02/08 đến 08/08/2021

Đây là lịch cúp điện theo kế hoạch của Bình Thuận từ 02/08 đến 08/08/2021. Tuần này chỉ có duy nhất các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý là có kế hoạch cúp điện.

Nhớ rửa tay thường xuyên nha bà con Bình Thuận!
Nhớ rửa tay thường xuyên nha bà con Bình Thuận!

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện Lực Phan Thiết
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện Lực Phan Thiết không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Tuy Phong
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Tuy Phong không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Đức Linh
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Đức Linh không có lịch cúp diện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Phú Quý
  • 04/08/2021 08:00:00 11:30:00 Thôn Triều Dương xã Tam Thanh huyện Phú Quý TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/08/2021 08:00:00 11:30:00 Thôn Đông Hải xã Long Hải huyện Phú Quý TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/08/2021 08:00:00 11:30:00 Khu Gò Mây thôn Triều Dương xã Tam Thanh huyện Phú Quý TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Thuận Bắc không có lịch cúp điện theo kế hoạch

Huỳnh (PR+)