Lịch cúp điện Bình Thuận từ 02/12 đến 08/12/2019

Dưới đây là thông tin cúp điện Bình Thuận từ 02/12 đến 08/12/2019. Mọi người tham khảo để chủ động hơn trong công việc.

cầu thang bảy sắc
Cầu thang bảy sắc tại Tà Cú
 • Điện Lực Phan Thiết
  • 02/12/2019, từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hàm Thắng – phường Phú Hài TP Phan Thiết
 • Điện lực Tuy Phong
  • 02/12/2019, từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Khu phố minh tân 2 thị trấn Phan Rí cửa Huyện Tuy Phong
  • 03/12/2019 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Thôn Thanh Tân Xã Chí Công +Thôn Lâm Lộc Xã Hòa Minh + KP Minh Tân 4 Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong
  • 05/12/2019 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Khu vực Cà Giây Xã Bình An Huyện Bắc Bình
  • 05/12/2019 từ 08:00:00 đến 09:30:00 tại Xã Sông Lũy + Xã Phan Tiến Huyện bắc Bình
  • 06/12/2019 từ 07:30:00 đến 17:00:00 tại Thôn Lương Bình Thị trấn Lương Sơn
  • 06/12/2019 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Lê Lai Thị trấn Phan Rí Huyện Tuy Phong
 • Điện lực Đức Linh
  • 02/12/2019 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại KP Lạc Hưng TT Lạc Tánh, xã Gia An huyện Tánh Linh.
  • 03/12/2019 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại Xã Đức Bình huyện Tánh Linh.
  • 04/12/2019 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Xã Suối Kiết huyện Tánh Linh.
 • Điện lực Hàm Tân
  • 02/12/2019 từ 09:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Hồ Lân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân
  • 03/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Đá Mài – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân
  • 05/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đá Mài 1 – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân
  • 07/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Nguyễn Trường Tộ – Phường Tân An – Thị xã La Gi
  • 07/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Hồ Lân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 02/12/2019 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Hàm Đức. Thị trấn Phú Long. Một phần thôn Thắng Hòa, một phần thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc
  • 02/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Phú Nhang xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Hàm Hiệp 2A)-Hàm Thuận Bắc
  • 02/12/2019 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Thôn Thắng Lợi, một phần thôn Thắng Thuận xã Hàm Thắng-Hàm Thuận Bắc
  • 02/12/2019 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Các khách hàng sử dụng điện khu vực: Một phần thôn Thắng Lợi xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Thủy Lợi 6 và trạm Thôn 5 Hàm Thắng)-Hàm Thuận Bắc
  • 03/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Xuân Điền xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Xuân Điền 1)-Hàm Thuận Bắc
  • 04/12/2019 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Hội Nhơn xã Hàm Chính (khách hàng trạm biến áp Hội Nhơn 2 và trạm Hội Nhơn)-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)