Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 03/05 đến 09/05/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 03/05 đến 09/05/2021. Lưu ý đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch, có thể thay đổi và chưa bao các sự cố mất điện.

Bánh canh
Bánh canh ở Bình Thuận

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phan Thiết không có kế hoạch cúp điện.
 • Điện lực Tuy Phong
  • 04/05/2021 08:30:00 12:00:00 Xã Sông Bình, một phần khu vực Bắc Sơn Thị trấn Lương Sơn Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/05/2021 08:00:00 11:00:00 Thôn Nha Mé- xã Phong Phú Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/05/2021 13:30:00 17:00:00 Thôn La Bá- xã Phan Dũng TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/05/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần Khu phố 5, Khu phố 6- Liên Hương, xã Bình Thạnh Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/05/2021 14:30:00 15:15:00 Khu phố 12- TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn 3- xã Phan Sơn Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/05/2021 15:30:00 16:30:00 Khu phố 11- TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Phước Thể Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/05/2021 13:30:00 14:15:00 Khu phố 9- TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • 05/05/2021 14:00:00 15:00:00 Một phần khu vực thôn 4 xã Đức Bình huyện Tánh Linh Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/05/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần khu vực KP Lạc Hà TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 04/05/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Bình Lâm xã Hàm Chính (khách hàng trạm Bình Lâm 8) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)