Lịch cúp điện Bình Thuận từ 03/06 đến 09/06/2019

Mời bạn tham khảo lịch cúp điện Bình Thuận từ 03/06 đến 09/06/2019. Tuần này Bình Thuận mình chỉ có kế hoạch cúp điện các khu vực thuộc điện lực Đức Linh, Hàm Tân và Tuy Phong.

Xoài mủ chín
Xoài mủ chín

Thứ Hai 03/06/2019

 • Đức Linh:
 • 08h00 – 16h00: Xã Đức Tín huyện Đức Linh

Thứ Ba 04/06/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 13h00: Xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Xã Suối Kiết huyện Tánh Linh
 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00: Một phần đường Thống Nhất – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Thứ Tư 05/06/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 16h00: Xã La Ngâu huyện Tánh Linh

Thứ Năm 06/06/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 16h00: TT Võ Xu huyện Đức Linh
 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00: Khu vực nhà Thờ Tân Lập – Phường Tân An – Thị xã La Gi
 • Tuy phong
 • 08h00 – 12h00: Một phần đường bạch đằng TT Phan Rí cửa Huyện Tuy Phong
 • 13h30 – 17h00: Khu phố hải tân 2 TT Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong

Thứ Sáu 07/06/2019

 • Đức Linh
 • 08h00 – 16h00: TT Đức Tài huyện Đức Linh
 • Hàm Tân
 • 08h00 – 12h00: Một phần thôn 4 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân
 • Tuy phong
 • 08h00 – 14h00: Khu nuôi tôm Phước Thể Huyện Tuy Phong

Huỳnh (PR+)