Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 03/08 đến 09/08/2020

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 03/08 đến 09/08/2020. Tuần này chỉ có Điện lực Phú Quý không có lịch cúp điện. Các đơn vị còn lại lịch cúp theo kế hoạch cũng khá ít. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Hoa đậu biếc
Hoa đậu biếc
 • Điện lực Phan Thiết
  • 03/08/2020 từ 07:00:00 đến 11:00:00 tại KP Nam Thành – Thị Trấn Thuận Nam – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Thôn Dân Thuận – xã Hàm Thạnh, thôn Lò To – xã Hàm cần – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 03/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần khu phố Xuân An 2, TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 03/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Lương Trung, TT Lương Sơn – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu Phố 5 và 6 TT Liên Hương , xã Bình Thạnh Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 04/08/2020 từ 07:30:00 đến 16:30:00 tại Một phần TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết huyện Tánh Linh do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 06/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thôn 6, 7 xã Nam Chính, xã Đức Tín, Thôn 3, 4 Đức Hạnh , KP 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 TT Đức Tài huyện Đức Linh do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 04/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Cam Bình – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/08/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Cam Bình – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực Láng Đá – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần Thôn Suối Bang – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/08/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Khu vực Láng Đá – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/08/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần Thôn Suối Bang – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần đường Nguyễn Trường Tộ – Phường Tân An – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Suối Tứ – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/08/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần đường Nguyễn Trường Tộ – Phường Tân An – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/08/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 2 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 06/08/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Liêm Thuận xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Bàu Chảy 2) – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/08/2020 từ 10:30:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Liêm Thuận xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Bàu Chảy) – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Liêm Thái xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Hồng Liêm 5D) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Đại Thiện xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Hàm Hiệp 1C ) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)