Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 04/01 đến 10/01/2021

Đây là lịch cúp điện theo kế hoạch của Bình Thuận từ 04/01 đến 10/01/2021. Lịch cúp điện này được lấy trực tiếp từ trang web của Điện lực Miền Nam.

keo tràm đường lên cây cám
Hoa keo tràm đường lên Cây Cám

Lịch cúp điện này chỉ là lịch cúp theo kế hoạch, có thể thay đổi và chưa bao gồm các sự cố mất điện. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 08/01/2021 08:00:00 17:00:00 thôn Lập Sơn – xã Tân Lập – huyện Hàm Thuận Nam TBA: Sửa chữa lớn
  • 09/01/2021 08:00:00 17:00:00 một phần TT Thuận Nam – huyện Hàm Thuân Nam TBA: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Tuy Phong
  • 06/01/2021 07:30:00 12:00:00 Xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/01/2021 08:00:00 11:30:00 Thôn Hà Thủy 1, 2 – Xã Chí Công – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/01/2021 08:00:00 15:00:00 KP Bắc Sơn – TT Lương Sơn – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/01/2021 08:00:00 12:00:00 TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/01/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Bình Liêm- Phan Rí Thành; thôn Bình Hiếu- xã Phan Hiệp; thị trấn Chợ Lầu; thôn Thái Thành- xã Hồng Thái; thôn Bình Cảnh- xã Phan Thanh – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/01/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Bình Liêm- Phan Rí Thành; thôn Bình Hiếu- xã Phan Hiệp; thị trấn Chợ Lầu; thôn Thái Thành- xã Hồng Thái; thôn Bình Cảnh- xã Phan Thanh – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/01/2021 08:30:00 09:30:00 Xã Phú Lạc- Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/01/2021 10:00:00 11:00:00 Khu vực Nông Trường Xã Vĩnh Hảo- Huyện Tuy Phong TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/01/2021 14:00:00 17:00:00 KP Xuân An- Thị trấn Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/01/2021 14:00:00 17:00:00 KP Xuân An 2- Thị trấn Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/01/2021 14:00:00 17:00:00 Thôn Hiệp Đức- Xã Chí Công – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/01/2021 14:00:00 17:00:00 Trạm KDC Tú Sơn, Tú Sơn 2B – Huyện Bắc Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/01/2021 07:30:00 17:00:00 Thôn Vĩnh Hải- Xã Vĩnh Hảo- Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/01/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Bình Tiến, Bình Đức- xã Phan Hiệp Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 04/01/2021 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/01/2021 08:00:00 11:30:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/01/2021 13:30:00 16:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 04/01/2021 15:00:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Thuận, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/01/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Đức Phú, Nghị Đức, Măng Tố, Bắc Ruộng, Huy Khiêm huyện Tánh Linh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 05/01/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm huyện Tánh Linh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 05/01/2021 07:30:00 16:00:00 Thôn 10 xã Nam Chính huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 05/01/2021 08:00:00 14:30:00 Mất điện một phần KP Lạc Hóa 2, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/01/2021 08:00:00 15:00:00 Thôn 1, 2, 3, 4 xã Sùng Nhơn; Xã Đa Kai huyện Đức Linh. Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/01/2021 13:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Thuận, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/01/2021 07:30:00 14:00:00 Thôn 7, 8 xã Nam Chính huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 06/01/2021 14:00:00 16:00:00 Thôn 8 xã Nam Chính huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 07/01/2021 07:30:00 14:00:00 Thôn 10 xã Nam Chính huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 07/01/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn 1 xã Đức Hạnh; Thôn 1, 3, 4 xã Tân Hà; Thôn 1B, 4, 5 xã Trà Tân; Thôn Đông Tân, 2B, 2A xã Đông Hà huyện Đức Linh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 07/01/2021 14:00:00 16:00:00 Thôn 8 xã Nam Chính huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 08/01/2021 07:30:00 13:00:00 Thôn 7 xã Nam Chính huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 08/01/2021 13:00:00 16:00:00 Thôn 7 xã Nam Chính huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
  • 09/01/2021 07:30:00 16:00:00 KP 1, 2, 3, 4, 5 TT Võ Xu huyện Đức Linh. TBA: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Tân
  • 05/01/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Nguyễn Du – Xã Tân Phước – Thị Xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/01/2021 13:30:00 16:00:00 Khu vực Rừng Dầu – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/01/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Thống Nhất – Phường Tân Thiện – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/01/2021 13:30:00 16:00:00 Đường Thống Nhất – Phường Tân An – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 04/01/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, Một phần Khu 1, thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 04/01/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 6 xã Hàm Chính (khách hàng trạm Hàm Chính 6E) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn 2 xã Thuận Minh (khách hàng trạm Thuận Minh 1) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Đa Tro xã Đa Mi (khách hàng trạm Đa Tro) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Đaguri xã Đa Mi (khách hàng trạm Đaguri 6) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi. Một phần thôn Phú Hòa xã Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp. Thôn 2 xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm (khách hàng trạm Ngân Hàng) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Đại Thiện 1, 2, một phần thôn Đại Lộc, một phần thôn Phú Điền, xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn Phú Hòa, xã Hàm Phú- Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/01/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Đại Thiện xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm Hàm Hiệp 1A) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/01/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn Liêm Hoà xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn Bình An xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/01/2021 08:00:00 15:00:00 Thôn Suối Đá xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 7, một phần thôn 5, xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/01/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm (khách hàng nhánh Đỗ Văn Lập) – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 09/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi. Một phần thôn Phú Hòa xã Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)