Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 04/10 đến 10/10/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 04/10 đến 10/10/2021. Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Tuy Phong và Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện.

Chùa Cổ Thạch
Chùa Cổ Thạch

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 07/10/2021 07:30:00 16:00:00 Xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 04/10/2021 09:00:00 13:00:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Tuy Phong
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Tuy Phong không có kế hoạch cúp điện.
 • Điện lực Đức Linh
  • 04/10/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Bắc Ruộng-H.Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Phú Quý
  • 08/10/2021 08:00:00 15:30:00 Một phần thôn Tân Hải xã Long Hải Huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 04/10/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Tân Hải xã Long Hải huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 06/10/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Quý Hải xã Long Hải huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 04/10/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn 5 (khách hàng thuộc trạm Hàm Đức 5E, trạm Hàm Đức 5F, trạm Hàm Đức 5C) xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 09/10/2021 07:30:00 16:00:00 Khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo, một phần khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • 06/10/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Kim Ngọc (khách hàng thuộc trạm Kim Ngọc 3) xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Huỳnh (PR+)