Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 05/10 đến 11/10/2020

Đây là lịch cúp điện theo kế hoạch ở Bình Thuận từ 05/10 đến 11/10/2020. Chi tiết vui lòng xem bên dưới. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Lầu Ông Hoàng
Hình ảnh được cho Lầu Ông Hoàng tại Phan Thiết
 • Điện lực Phan Thiết
  • 06/10/2020 từ 07:00:00 đến 16:00:00 tại xã Tiến Lợi, Tiến Thành – Phan Thiết do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 06/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại một phần xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/10/2020 từ 14:00:00 đến 17:00:00 tại xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/10/2020 từ 07:00:00 đến 16:00:00 tại một phần xã Tiến Thành – Phan Thiết do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 08/10/2020 từ 08:00:00 đến 13:00:00 tại một phần xã Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 09/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại một phần xã Hàm Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 10/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại một phần phường Phú Hài – Phan Thiết do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Tuy Phong
  • 05/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Nho Mé xã Phong Phú Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Vĩnh Phúc xã Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần KP xuân an 2,1 thuộc tt Chợ Lầu Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Xã Hòa Thắng , Hồng Phong – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Khu vực Đá Dựng, Xã Sông Bình – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 05/10/2020 từ 10:00:00 đến 17:00:00 tại Khách hàng An Hạ Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 06/10/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Một phần Xã Hòa Minh Huyện Tuy Phong . Thôn Bình thủy,Thôn Bình liêm thuộc xả Phan Rí Thành Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/10/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Xã Hồng Thái ,xã Phan Thanh , TT Chợ Lầu Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần Thôn Thái Hòa Xã Hồng Thái TT Chợ Lầu Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần xã Hải Ninh, Thôn Hồng Thuận-TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/10/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Thôn Lâm Lộc, Thanh Tân xã Chí Công; Khu phố Minh Tân 4 – Thị trấn Phan Rí Cửa. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Phan Thanh, Hồng Thái, TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại một phần xã Phan Rí Thành, Phan Hiệp, Hồng Thái – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Thôn Trí Thái-xã Phan Thanh; thôn Thái Bình, Thái Hòa-xã Hồng Thái do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/10/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thị trấn Liên Hương, xã Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng, Bình Thạnh do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Khu vực dọc Quốc lộ 1A, Xã Chí Công – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Tân
  • 05/10/2020 từ 09:00:00 đến 11:30:00 tại Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Bình Tân – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Phường Tân An – Thị xã La Gi do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/10/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/10/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/10/2020 từ 08:00:00 đến 10:30:00 tại Xã Tân Phúc, thị trấn Tân Minh, xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/10/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/10/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có kế hoạch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 05/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 6 (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 6E) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 05/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 6 (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 6B) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 06/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 3 (khách hàng trạm biến áp Hàm Liêm 3) xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 06/10/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 6 (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 9) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/10/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 1 (khách hàng trạm biến áp Tân Nông 4) xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 09/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 1 (khách hàng trạm biến áp Tà Zôn 2) xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 09/10/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Đại Thiện 1, 2, thôn Xuân Điền, một phần thôn Phú Điền, một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)