Lịch cúp điện Bình Thuận từ 06/01 đến 12/01/2020

Dưới đây là thông tin kế hoạch cúp điện Bình Thuận từ 06/01 đến 12/01/2020. Tuần này các khu vực Tuy Phong, Bắc Bình thuộc Điện lưc Tuy Phong không có cúp điện theo kế hoạch.

táo bình thuận
Táo nhỏ ở Bình Thuận
 • Điện lực Phan Thiết
  • 08/01/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Xóm Rẩy xã Tân Thuận
  • 09/01/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam
  • 09/01/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Thuận Quý huyện Hàm Thuận Nam
  • 09/01/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại phường Phú Hài – Phan Thiết
  • 10/01/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Xóm Rẩy xã Tân Thuận
 • Điện lực Hàm Tân
  • 06/01/2020 từ 09:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực nhà thờ Tân Lập – phường Tân An – Thị xã La Gi
  • 08/01/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực nhà thờ Tin Mừng – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi
  • 08/01/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Bàu Giêng – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân
  • 09/01/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần đường Nguyễn Trường Tộ – Phường Tân Thiện – Thị xã La Gi
  • 09/01/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Thắng Hải – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 06/01/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Bình Lâm xã Hàm Chính (khách hàng trạm biến áp Hàm Chính 3A)-Hàm Thuận Bắc
  • 09/01/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Liêm Hòa xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Cây Táo)-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)