Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 06/12 đến 12/12/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 06/12 đến 12/12/2021. Lưu ý, đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch, chưa bao gồm các sự cố điện.

Mũi Cá Chai
Mũi Cá Chai ở Bắc Bình, Bình Thuận

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 11/12/2021 07:00:00 17:00:00 Phường Phú Hài – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 11/12/2021 07:00:00 17:00:00 phường Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 11/12/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Tại dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 12/12/2021 07:00:00 17:00:00 xã Hàm Liêm, phường Xuân An, Phú Trinh, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo – TP Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong
  • 10/12/2021 10:30:00 12:30:00 khu vực Long Điền thị trấn Liên Hương – Huyện Tuy phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 09/12/2021 08:00:00 10:00:00 thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành – Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 09/12/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn An Lạc – xã Bình An – Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 09/12/2021 08:00:00 11:30:00 Kp Xuân An 2, Xuân Quang-TT. Chợ Lầu- huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 5,6 thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh – – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 09/12/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn An Lạc – xã Bình An – Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 10/12/2021 13:00:00 17:00:00 khu vực Long Điền thị trấn Liên Hương – Huyện Tuy phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 12/12/2021 07:30:00 12:00:00 TT Liên Hương, Xã Bình Thạnh, Phong phú, Phú Lạc, Phan Dũng – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 10/12/2021 08:00:00 10:00:00 KP Lương Nam, TT Lương Sơn.- Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 09/12/2021 13:30:00 17:00:00 Kp Xuân An 2, Xuân Quang-TT. Chợ Lầu- huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 10/12/2021 08:00:00 10:00:00 khu vực Long Điền thị trấn Liên Hương – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 07/12/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Hoà Minh – Huyện Tuy Phong , một phần xã Phan Rí Thành, Phan Hòa – Huyện Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 08/12/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 08/12/2021 07:30:00 17:00:00 xã Chí Công, khu phố Minh Tân 4- thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 11/12/2021 08:00:00 17:00:00 khu dân cư A5 – thị trấn Liên Hương – Huyện Tuy phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 HKD Mỹ Hạnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công Ty TNHH Mỹ nghệ Hiệp Hưng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty CP đầu tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH XD Thiên Hải Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 TBA Cao su Đức Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 TBA Phùng Ngọc Long Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 09:30:00 13:30:00 Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân
  • 11/12/2021 08:00:00 15:00:00 Toàn bộ khu vực xã Tân Bình và phường Bình Tân – Thị xã La Gi Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này, các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty TNHH Giải pháp mạng Bảo Quốc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Thành Vinh Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Ánh Dương Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 10/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 3 (khách hàng trạm Thôn 3 Hồng Sơn) xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng Lượng xanh Huy Hoàng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Hoàng Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần năng lượng Sun Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 07/12/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Đại Thiện 1, 2 (khách hàng trạm Hàm Hiệp 1A) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần đầu tư phát triển CCG-Bình thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ACE Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Hộ kinh doanh: Ngọc Quý Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bảo Định Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Công ty cổ phần năng lượng Bình Thuận Xanh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 06/12/2021 08:00:00 15:00:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Huỳnh (PR+)