Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 07/09 đến 13/09/2020

Dưới đây là thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 07/09 đến 13/09/2020. Tuần này chỉ có Điện lực Phú Quý không có lịch cúp điện. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

thanh long ruột đỏ
Thanh long ruột đỏ
 • Điện lực Phan Thiết
  • 07/09/2020 từ 07:00:00 đến 16:00:00 tại một phần phường Đức Thắng – Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/09/2020 từ 00 đến 17:00:00 tại một phần Phường Phú Hải – Phan Thiết do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/09/2020 từ 08:00:00 đến 15:30:00 tại Khách hàng Cty TNHH Du Lịch Việt Pháp – xã Tân Thành – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại một phần xã Hàm Mỹ, một phần xã Mương Mán – huyện Hàm Thuận Nam do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 09/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại xã Tân Thuận, xã Tân Thành – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại xã Mỹ Thạnh – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 10:00:00 đến 12:00:00 tại thôn Minh Thành – xã Hàm Minh – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/09/2020 từ 07:00:00 đến 08:30:00 tại Đầu dóc Mũi Né đến Chợ Hàm Tiến – phường Mũi Né – Phan Thiết do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/09/2020 từ 09:00:00 đến 10:30:00 tại chợ Mũi Né đến dóc Mũi Né – phường Mũi Né – Phan Thiết do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/09/2020 từ 11:00:00 đến 14:00:00 tại từ khu phố Long Sơn đến chợ Mũi Né – phường Mũi Né – Phan Thiết do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/09/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại một phần xã Hàm Kiệm – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại xã Tiến Lợi, Tiến Thành – Phan Thiết do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 11/09/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại thôn Minh Hòa – xã Hàm Minh – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/09/2020 từ 10:00:00 đến 12:00:00 tại thôn Minh Thành – xã Hàm Minh – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/09/2020 từ 10:00:00 đến 12:00:00 tại thôn Minh Thành – xã Hàm Minh – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 07/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Hiệp Đức xã Chí Công huyện Tuy phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:30:00 tại xã Bình An- Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn KP Lương Nam – TT Lương Sơn do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần xóm 6 – xã Vĩnh Hảo do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Bình Tiến, Bình Đức- xã Phan Hiệp do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Đầu đường Trần Hưng Đạo- Thị trấn Phan Rí Cửa do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần xóm 3 – thôn Thanh Lương – xã Chí Công do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/09/2020 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Thôn Hà Thủy 1+2, thôn Hiệp Đức 1+2- xã Chí Công do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/09/2020 từ 07:30:00 đến 11:30:00 tại Một phần xóm 8 – thôn 3 – xã Phước Thể do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 08:00:00 đến 09:30:00 tại Khu phố 10- TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:30:00 tại Một phần khu phố Xuân An 1 – TT Chợ Lầu do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:30:00 tại Khu phố lương Tây,Lương Trung,Lương Hòa, Lương Đông Thị trấn lương Sơn Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/09/2020 từ 10:00:00 đến 11:30:00 tại Thôn Phú Điền- Xã Phú Lạc- Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 14:00:00 đến 15:30:00 tại một phần Khu phố 5- TT Liên Hương – Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 15:30:00 đến 16:30:00 tại Thôn Bình Sơn- Xã Bình Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:30:00 tại Thôn Vĩnh Hanh- xã phú lạc, một phần Khu phố 1- TT Liên Hương, xã Phước Thể và một phần xã Vĩnh Hảo. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại một phần Thôn Hải Thủy-xã Hải Ninh- Huyện Bắc Bình. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:30:00 tại Xã Phan Tiến, Sông Lũy huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Nha Mé – xã Phong Phú do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố 1 TT Liên hương huyện Tuy phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố 1 TT Liên hương huyện Tuy phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/09/2020 từ 10:00:00 đến 12:00:00 tại một phần Thôn Hải Xuân-xã Hải Ninh- Huyện Bắc Bình. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/09/2020 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Một phần thôn Nha Mé – xã Phong Phú do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/09/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Bình Sơn- xã Bình Tân do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố 2-TT Liên Hương do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Bình Nghĩa – xã Bình Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực hồ Sông Lồng Sông, thôn 3- xã Phong Phú do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/09/2020 từ 08:00:00 đến 09:30:00 tại xã Hòa Thắng ,xã Hồng phong Huyện bắc bình do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • 07/09/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 08/09/2020 từ 08:00:00 đến 09:30:00 tại Đường Quỳnh Lưu – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/09/2020 từ 10:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Hòa Binh – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực nhà thờ Cu Mi – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 13:30:00 đến 14:30:00 tại Một phần thôn 2 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 2 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Trần Bình Trọng – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/09/2020 từ 13:30:00 đến 14:30:00 tại Đường Nguyễn Đình Chiểu – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/09/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần khu phố 3 phường Phước Hội Thị Xã La Gi. do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/09/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực Vườn Lan – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/09/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Khu vực Bàu Sét – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 07/09/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 1 (khách hàng trạm biến áp Trũng Găng 4) xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Phú Nhang (khách hàng trạm biến áp Râm Bờ Đê) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 10/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Xuân Điền (khách hàng trạm biến áp Xuân Điền 2) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 10/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Xuân Điền (khách hàng trạm biến áp Xuân Điền 3) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 11/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Kim Bình (khách hàng trạm biến áp Hàm Thắng 1D) xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/09/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 3, một phần thôn Nà Bồi (khách hàng trạm biến áp Ma Lâm 2B, trạm Nà Bồi 3) thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn

Huỳnh (PR+)