Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 07/12 đến 13/12/2020

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 07/12 đến 13/12/2020. Lịch này chỉ mang tính kế hoạch, có thể cập nhật bổ sung và khác với thực tế. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Lễ hội Kate
Lễ hội Katê ở Bình Thuận – Ảnh Hồ Đăng Khoa
 • Điện lực Phan Thiết
  • 07/12/2020 08:00:00 12:00:00 Một phần Phường Mũi Né – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 08/12/2020 08:00:00 17:00:00 xã Phong Nẫm – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 08/12/2020 08:00:00 17:00:00 xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 10/12/2020 08:00:00 09:00:00 Một phần xã Mương Mán, Hàm Cần, Hàm Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một Mỹ Thạnh- huyện Hàm Thuận Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một Hàm Mỹ – huyện Hàm Thuận Nam Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 11/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Phong Nẫm – Phan Thiết Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 12/12/2020 08:00:00 16:00:00 Phường Phú Hài – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Tuy Phong
  • 07/12/2020 08:00:00 15:00:00 Thôn Thái An, thôn Thái Thành- xã Hồng Thái; Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/12/2020 08:00:00 15:00:00 Thôn Hải Thủy, Hải Lạc- xã Hải Ninh- Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 08/12/2020 07:30:00 12:00:00 xã Hòa Minh, xã Phan Rí Thành, xã Phan Hòa- huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/12/2020 07:30:00 12:00:00 xã Hòa Minh, xã Phan Rí Thành, xã Phan Hòa- huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/12/2020 08:00:00 15:00:00 KP Bắc Sơn – TT Lương Sơn-Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/12/2020 14:00:00 17:00:00 Thôn Bình Hòa Xã Phan Hòa- Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 09/12/2020 08:00:00 17:00:00 xã Hải Ninh, Thôn Hồng Thuận-TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình. Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/12/2020 08:00:00 12:00:00 Đường Quang Trung- thị trấn Phan Rí Cửa Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 09/12/2020 08:00:00 09:00:00 thôn Xuân Quang – TT Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 09/12/2020 13:30:00 17:00:00 Khu phố Phú Hòa, Phú Thủy, Phú Hải, Phú Tân – Thị trấn Phan Rí Cửa; thôn Hồng Thắng xã Hòa Thắng Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/12/2020 08:00:00 17:00:00 xã Phan Hiệp, Hồng Thái, TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình. Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/12/2020 08:00:00 17:00:00 xã Phan Hiệp, Hồng Thái, TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình. Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/12/2020 08:00:00 12:00:00 Khu vực Hồ Sông Lồng Sông – xã Phong Phú- Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 10/12/2020 13:30:00 17:00:00 Xóm 1-Thôn 1- Xã Phước Thể- Huyện Tuy Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 11/12/2020 08:00:00 12:00:00 Xã Hòa Minh, Chí Công, Khu phố Minh Tân 4 – Thị trấn Phan Ri Cửa Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Đức Linh
  • 07/12/2020 07:30:00 16:00:00 Thôn 4 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh TBA: Đầu tư xây dựng
  • 07/12/2020 08:00:00 09:00:00 Mất điện một phần Thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/12/2020 09:30:00 10:30:00 Mất điện một phần Thôn 2, xã Gia An, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/12/2020 13:00:00 15:00:00 Thôn 6 xã Đức Tín, thôn 4 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh TBA: Đầu tư xây dựng
  • 08/12/2020 07:30:00 11:00:00 Thôn 9 xã Đakai huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 08/12/2020 07:30:00 14:00:00 KP 9 TT Đức Tài , thôn 4 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 08/12/2020 08:00:00 09:00:00 Mất điện một phần Thôn 2, xã Gia An, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/12/2020 08:00:00 14:00:00 Thôn 1A xã Trà Tân huyện Đức Linh TBA: Đầu tư xây dựng
  • 08/12/2020 09:30:00 10:30:00 Mất điện một phần Thôn 4, xã Gia An, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/12/2020 14:00:00 16:00:00 KP 8,10 TT Đức Tài huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 09/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 6 xã Huy Khiêm Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 09/12/2020 07:30:00 16:30:00 Thôn 2 xã Huy Khiêm Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 09/12/2020 07:30:00 16:00:00 KP 7, 8,10 TT Đức Tài huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 09/12/2020 07:45:00 16:30:00 Thôn 1 xã Huy Khiêm Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 09/12/2020 08:00:00 09:00:00 Mất điện một phần Thôn 4, xã Gia An, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/12/2020 07:15:00 16:30:00 Thôn 2 xã Đồng Kho Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 10/12/2020 07:30:00 16:30:00 Thôn 3 xã Huy Khiêm Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 10/12/2020 07:30:00 16:00:00 KP 2 TT Đức Tài huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 10/12/2020 07:45:00 16:30:00 Thôn 4, 6 xã Huy Khiêm Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 11/12/2020 07:15:00 14:00:00 Bản 3 xã La Ngâu Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 11/12/2020 07:30:00 16:30:00 Bản 2 xã La Ngâu Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
  • 11/12/2020 07:30:00 16:00:00 KP 9 TT Đức Tài, thôn 5, 6 xã Đức Tín, thôn 4 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 11/12/2020 08:00:00 09:00:00 Mất điện một phần Thôn 7, xã Gia An, huyện Tánh Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/12/2020 07:30:00 16:00:00 KP 9 TT Đức Tài, thôn 3, 4, 6 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Tân
  • 08/12/2020 08:00:00 14:00:00 Thôn Tân Quang – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/12/2020 08:00:00 10:00:00 Toàn bộ khu vực – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/12/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/12/2020 08:00:00 11:30:00 Thôn Tân Hưng – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 08/12/2020 13:30:00 14:30:00 Thôn Suối Bang – xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/12/2020 08:00:00 14:00:00 Một phần khu phố 2 – Thị trấn Tân Minh – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/12/2020 08:00:00 11:30:00 Thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 10/12/2020 08:00:00 11:30:00 Khu phố 7 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 10/12/2020 08:00:00 10:00:00 Khách hàng Công ty khoáng sản Quốc tế Hải Tinh – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/12/2020 08:00:00 10:00:00 Khách hàng Hoàng Văn Thông – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/12/2020 11:00:00 12:00:00 Khách hàng Ngô Văn Nhị – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/12/2020 08:00:00 10:00:00 Toàn bộ khu vực xã Tân Binh – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • 10/12/2020 07:30:00 15:30:00 Một phần thôn Mỹ Khê xã Tam Thanh huyện Phú Quý Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 07/12/2020 08:00:00 13:00:00 Thôn 3, thôn 4, một phần thôn 1 xã La Dạ. Thôn Đaguri xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/12/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Ngã 3 Gộp) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 07/12/2020 08:00:00 11:00:00 Thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hiệp, một phần thôn Thắng Thuận xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần khu phố Lâm Giáo Thị trấn Ma Lâm (khách hàng trạm Ngân Hàng) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 07/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/12/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Kim Bình xã Hàm Thắng (khách hàng trạm Hàm Thắng 1B) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Phú Lập xã Hàm Phú – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Phú Thắng xã Hàm Phú – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/12/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn 5 xã Hàm Liêm (khách hàng trạm Hàm Liêm 5C – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần khu phố Lâm Hòa Thị trấn Ma Lâm (khách hàng trạm Chợ Ma Lâm) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/12/2020 08:00:00 16:00:00 Xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi- Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/12/2020 08:00:00 16:00:00 Thôn Phú Điền xã Hàm Phú – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/12/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Kim Bình xã Hàm Thắng (khách hàng trạm Hàm Thắng 1A) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/12/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Thắng Lợi xã Hàm Thắng (khách hàng trạm KÊNH BÀU-HÀM THẮNG) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần Thôn 2 Xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/12/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần Thôn 1, 2 Xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/12/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Đại Thiện xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần khu phố Phú Cường Thị Trấn Phú Long (khách hàng trạm Phú Long 2) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 11/12/2020 08:00:00 17:00:00 Xã Hồng Liêm. Thôn Suối Đá, thôn 3, một phần thôn 2 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/12/2020 08:00:00 16:00:00 Thôn Phú Nhang xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/12/2020 08:00:00 17:00:00 Thôn Đại Thiện xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/12/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)