Lịch cúp điện Bình Thuận từ 08/04 đến 14/04/2019

Dưới đây là thông tin cúp điện Bình Thuận tuần này, từ 08/04 đến 14/04/2019 được mình tham khảo trực tiếp từ trang chủ Điện lực Bình Thuận. Tuần này trên địa bàn tỉnh, chủ yếu có lịch cúp điện ở các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân và Điện lực Hàm Thuận Bắc.

Hồ Sông Kháng
Hồ Sông Kháng ở Bình Thuận – Ảnh Hồ Đăng Khoa

Thứ Hai 08/04/2019

 • Hàm Tân
  • 09h00 – 14h00: Khu phố 11 – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi

Thứ Ba 09/04/2019

 • Hàm Tân
  • 08h00 – 11h30: Thôn Bình An 2 – xã Tân Bình – Thị xã La Gi
  • 13h30 – 16h00: Thôn Cam Bình – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi

Thứ Tư 10/04/2019

 • H.Thuận Bắc
  • 08h00 – 11h00
   • Một phần thôn Suối Đá xã Hồng Sơn-Hàm Thuận Bắc.
   • Một phần thôn 7 xã Hàm Đức (khách hàng thuộc trạm biến áp Hàm Đức 7P, Hàm Đức 7H-Hàm Thuận Bắc

Thứ Năm 11/04/2019

 • H.Thuận Bắc
  • 08h00 – 15h00: Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn Suối Đá xã Hồng Sơn. Thôn Liêm Thuận, thôn Liêm Thái, thôn Liêm Hòa xã Hồng Liêm-Hàm Thuận Bắc.
 • Hàm Tân
  • 08h00 – 12h00: Khu vực Láng Đá – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi

Thứ Sáu 12/04/2019

 • H.Thuận Bắc
  • 08h00 – 12h00: Thôn 1, một phần thôn 2 xã Hồng Sơn-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)