Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 08/06 đến 14/06/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 08/06 đến 14/06/2020. Tuần này lịch cúp điện ở Tuy Phong, Hàm Tân và Hàm Thuận Bắc tương đối dày, trong khi lịch cúp điện Phan Thiết ít hơn rất nhiều. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Lịch trực tiếp trên trang chủ Điện lực miền Nam: Xem tại đây!
Hoa tuyết sơn phi hồng
Hoa tuyết sơn phi hồng tại Đại học Phan Thiết – Ảnh Thiên Loan vs Ha Thi Thu Thuy
 • Điện lực Phan Thiết
  • 08/06/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Phường Phú Hài – Tp Phan Thiết do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/06/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/06/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/06/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 08/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Vĩnh Hảo, thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Hồng Thắng, Xã Hòa Thắng – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 08/06/2020 từ 14:00:00 đến 17:00:00 tại Khu dân cư vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xóm 7, Xã Vĩnh Hảo – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/06/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Hải Thủy, Xã Hải Ninh – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/06/2020 từ 07:30:00 đến 12:00:00 tại Một phần Xã Bình An – Huyện Bắc Bình do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Phước Thể – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần Khu phố Lương Hòa, TT Lương Sơn – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần khu phố Lương Bình, TT Lương sơn – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại TT Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần khu phố Bắc Sơn, TT Lương Sơn – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân
  • 08/06/2020 từ 09:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Nguyễn Du – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/06/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Cam Bình – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 3 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 3 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực nhà thờ Tin Mừng – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Đường Nguyễn Thông – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Thống Nhất (Từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã Tư Tân Thiện) – Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng – Phường Tân Thiện và thôn Phước Thọ xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 08/06/2020 từ 07:30:00 đến 15:00:00 tại Xã Thuận Minh, một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Liêm Thuận xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Quốc Lộ 1A) – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/06/2020 từ 10:30:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Liêm Thuận xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Quốc Lộ 1B) – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Phú Xuân thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Phú Long 3B) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Thắng Hòa xã Hàm Thắng (khách hàng trạm biến áp Hàm Thắng 3C) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Phú Nhang xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Suối Dầu 3) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/06/2020 từ 07:30:00 đến 08:30:00 tại Một phần khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm, một phần xã Hàm Trí. Xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ, một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng

Huỳnh (PR+)