Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 09/03 đến 15/03/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 09/03 đến 15/03/2020. Tuần này lịch cúp điện khá dày, gần như 06 đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh đều có kế hoạch cúp điện.

bánh căn phan thiết
Bánh căn Bình Thuận
 • Điện lực Phan Thiết
  • 09/03/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thị trấn Thuận Nam – Huyện Hàm Thuận Nam
  • 09/03/2020 từ 10:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Hàm Minh – Huyện Hàm Thuận Nam
  • 10/03/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Tân Thuận- Tân Thành
  • 10/03/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Hàm Cần -Huyện Hàm Thuận Nam
  • 10/03/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại Xã Mương Mán -Huyện Hàm Thuận Nam
  • 10/03/2020 từ 13:30:00 đến 16:30:00 tại Xã Hàm Thạnh -Huyện Hàm Thuận Nam
  • 11/03/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thị trấn Thuận Nam – Huyện Hàm Thuận Nam
  • 11/03/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Xã Hàm Cần -Huyện Hàm Thuận Nam
  • 11/03/2020 từ 08:00:00 đến 16:30:00 tại Xã Mương Mán -Huyện Hàm Thuận Nam
  • 11/03/2020 từ 13:30:00 đến 16:30:00 tại Xã Hàm Thạnh -Huyện Hàm Thuận Nam
  • 12/03/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thị trấn Thuận Nam – Huyện Hàm Thuận Nam
  • 12/03/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Phường Mũi Né TP Phan Thiết
  • 15/03/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại KCN Phan Thiết – Tp Phan Thiết
 • Điện lực Tuy Phong
  • 09/03/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần khu phố Xuân An 1-TT Chợ Lầu
  • 10/03/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần thôn Thái Thuận-xã Hồng Thái
  • 11/03/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Xã Phan Dũng
  • 11/03/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần khu phố Lương Nam-TT Lương Sơn
  • 12/03/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân-huyện Tuy Phong
  • 12/03/2020 từ 10:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Thái Thành-xã Hồng Thái
  • 12/03/2020 từ 13:30:00 đến 15:30:00 tại Một phần xã Phan Thanh-huyện Bắc Bình
 • Điện lực Đức Linh
  • 14/03/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại TT Võ Xu, xã Vũ Hòa huyện Đức Linh, xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết huyện Tánh Linh
  • 14/03/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần TT Võ Xu, xã Vũ Hòa, Nam Chính, Đức Chính huyện Đức Linh, xã Đức Thuận, TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh
  • 15/03/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Tuyến 471 Đức Linh
  • 15/03/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Tuyến 473 Đức Linh
 • Điện lực Hàm Tân
  • 09/03/2020 từ 09:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vự Rừng Dầu – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi
  • 09/03/2020 từ 09:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 3 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân
  • 09/03/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Khu vự Rừng Dầu – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi
  • 10/03/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực Láng Đá – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi
  • 10/03/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Cô Kiều – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân
  • 10/03/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Đường Quốc lộ 1A (từ ngã tư Sông Phan đến thôn An Vinh) – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân
  • 10/03/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Đường Nguyễn Thông – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi
  • 11/03/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Đường Quốc lộ 55 (Từ cầu Suối Đó đến cầu Láng Gòn) – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân
  • 11/03/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Toàn bộ khu vực xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân
  • 12/03/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Đường Thống Nhất (Từ cấu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến) – Phường Tân An – Thị xã La Gi
  • 13/03/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Toàn bộ khu vực xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân
  • 14/03/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Đường Quốc lộ 1A (từ ngã tư Sông Phan đến thôn An Vinh) – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân
 • Điện lực Phú Quý
  • 10/03/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Thôn Thương Châu xã Ngũ Phụng Huyện Phú Quý
  • 12/03/2020 từ 07:30:00 đến 16:30:00 tại Một phần Thôn Quý Hải Xã Long Hải Huyện Phú Quý
  • 16/03/2020 từ 07:30:00 đến 16:00:00 tại Thôn Tân Hải xã Long Hải Huyện Phú Quý
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 10/03/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Láng Quao)-Hàm Thuận Bắc
  • 11/03/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Phú Nhang xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Râm Bờ Đê)-Hàm Thuận Bắc
  • 12/03/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần khu phố Phú Mỹ thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Phú Long 4B)-Hàm Thuận Bắc
  • 12/03/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần khu phố Phú Mỹ thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Phú Long 4A)-Hàm Thuận Bắc
  • 12/03/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 3)-Hàm Thuận Bắc
  • 12/03/2020 từ 13:30:00 đến 15:00:00 tại Một phần khu phố Phú Xuân thị trấn Phú Long (khách hàng trạm biến áp Xóm Vườn)-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)