Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 09/08 đến 15/08/2021

Đây là lịch cúp điện của Bình Thuận từ 09/08 đến 15/08/2021. Tuần này chỉ có duy nhất các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý và Điện lực Hàm Thuận Bắc là có lịch cúp điện theo kế hoạch. Riêng Điện lực Phan Thiết chỉ cúp điện tại các khu vực Công trình Điện Mặt Trời.

Con nhum biển
Nhum biển ở Bình Thuận

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện Lực Phan Thiết
  • 15/08/2021 09:00:00 14:30:00 Công trình ĐMT Cắt tải theo lệnh điều độ A2
  • 12/08/2021 10:00:00 13:30:00 Công trình ĐMT Cắt tải theo lệnh điều độ A2
  • 11/08/2021 10:00:00 13:30:00 Công trình ĐMT Cắt tải theo lệnh điều độ A2
  • 10/08/2021 10:00:00 13:30:00 Công trình ĐMT Cắt tải theo lệnh điều độ A2
  • 09/08/2021 10:00:00 13:30:00 Công trình ĐMT Cắt tải theo lệnh điều độ A2
  • 13/08/2021 10:00:00 13:30:00 Công trình ĐMT Cắt tải theo lệnh điều độ A2
  • 14/08/2021 10:00:00 13:30:00 Công trình ĐMT Cắt tải theo lệnh điều độ A2
 • Điện lực Tuy Phong
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Tuy Phong không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Đức Linh
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Đức Linh không có lịch cúp diện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Phú Quý
  • 09/08/2021 08:00:00 14:30:00 Thôn Quý Hải xã Long Hải huyện Phú Quý Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 10/08/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn 2, xã Hàm Đức (khách hàng trạm Hàm Đức 2D) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Ngã 3 Gộp) – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/08/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Tổ 7 Thôn 2 Hồng Sơn) – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/08/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 2, một phần thôn 3, xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Hồng Sơn 2) – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2021 13:30:00 15:00:00 Một phần thôn 1, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Tà Zôn 2) – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/08/2021 08:00:00 13:00:00 Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 4, xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/08/2021 13:30:00 15:00:00 Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm Quốc Lộ 1B) – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/08/2021 10:30:00 12:30:00 Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm (khách hàng trạm CDC Thôn Liêm Thái) – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/08/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 1, một phần thôn 2, xã Hàm Đức (khách hàng trạm Hàm Đức 1A) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/08/2021 13:30:00 15:00:00 Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm BTS Hồng Sơn) – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2021 13:30:00 15:00:00 Một phần thôn 3, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Ngã 3 Suối Đá) – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)