Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 09/11 đến 15/11/2020

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 09/11 đến 15/11/2020. Đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch nên có thể thay đổi, cập nhật và chưa bao gồm các sự cố mất điện. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Bánh ít trần
Bánh ít trần ngọt ở Phan Rí Cửa
 • Điện lực Phan Thiết
  • 09/11/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại một phần xã Tiến Thành – Phan Thiết do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 10/11/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại xã Hàm Cần – huyện Hàm Thuận Nam do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 10/11/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 11/11/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại một phần xã Tiến Thành – Phan Thiết do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 11/11/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại xã Tân Thành, Thuận Quý – huyện Hàm Thuận Nam do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Tuy Phong
  • 09/11/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thị trấn Phan Rí Cửa do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/11/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại một phần Thôn Hải Thủy-xã Hải Ninh- Huyện Bắc Bình. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 09/11/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại -khu phố 2 – TT Liên Hương- Huyện Tuy phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/11/2020 từ 10:00:00 đến 12:00:00 tại một phần Thôn Hải Xuân -xã Hải Ninh- Huyện Bắc Bình. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/11/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại khu phố Xuân An 2 – TT Chợ Lầu – Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 10/11/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại xã Hải Ninh, Thôn Hồng Thuận-TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/11/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại -Xóm 12- Thôn Hiệp Đức- Xã Chí Công- Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/11/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại KP Xuân An 2, Thôn Xuân Quang – TT Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/11/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực hồ Sông Lồng Sông, thôn 3- xã Phong Phú-Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/11/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Phan Rí Thành, Phan Hòa-Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/11/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần xóm 7 – Thôn Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Tân-Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/11/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại thôn Hòa Thuận – TT Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 13/11/2020 từ 07:30:00 đến 12:00:00 tại Thôn Láng Xéo- xã Sông Bình- Huyện Bắc Bình Thị trấn Phan Rí Cửa, một phần Xã Hòa Phú do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/11/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thị trấn Phan Rí Cửa, Xã Hòa Phú- Huyện Tuy Phong Thị trấn Phan Rí Cửa, một phần Xã Hòa Phú do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/11/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Thôn Bình Cảnh xã Phan Thanh-Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 13/11/2020 từ 13:30:00 đến 17:00:00 tại Thôn Sông Bằng- xã Sông Bình-Huyện Bắc Bình Thị trấn Phan Rí Cửa, một phần Xã Hòa Phú do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/11/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Dọc quốc lộ 1A xã Chí Công , .Khu dân cư A5 TT Liên Hương do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 10/11/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 1 – TT Đức Tài- Huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/11/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 1, 2 – TT Đức Tài- Huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/11/2020 08:00:00 15:00:00 Một phần khu phố 3, 5, 7 – TT Võ Xu- Huyện Đức Linh Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/11/2020 07:15:00 12:30:00 Thôn Đồng Me, Đồi Giang Xã Đức Thuận huyện Tánh Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 12/11/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 4- TT Đức Tài- Huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/11/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 7 – TT Đức Tài- Huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 12/11/2020 08:30:00 09:30:00 Một phần Thôn 3 Xã Nam Chính- Huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 13/11/2020 07:15:00 16:30:00 Xã Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm huyện Tánh Linh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 13/11/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn 4 Xã Đức Hạnh, KP 9 TT Đức Tài- Huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/11/2020 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn 2, 4, 5 Xã Nam Chính- Huyện Đức Linh Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/11/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn 4 Xã Đức Hạnh- Huyện Đức Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/11/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn 4 Xã Đức Hạnh, Xã Đức Tín- Huyện Đức Linh Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/11/2020 07:30:00 11:00:00 Một phần thôn 5, 7 xã Đức Tín huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 15/11/2020 13:00:00 16:00:00 Một phần khu phố 5 – TT Đức Tài- Huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
 • Điện lực Hàm Tân
  • 09/11/2020 09:00:00 12:00:00 Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/11/2020 08:00:00 11:30:00 Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/11/2020 08:00:00 10:00:00 Khách hàng Võ Quốc Tuấn – Xã Tân Hải – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/11/2020 13:30:00 16:00:00 Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/11/2020 08:00:00 11:30:00 Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/11/2020 08:00:00 11:30:00 Thôn Láng Gòn – Xã tân Xuân – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/11/2020 13:30:00 16:00:00 Phường Tân An – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/11/2020 08:00:00 12:00:00 Toàn bộ khu vực phường Bình Tân – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/11/2020 13:30:00 16:00:00 Phường Tân An – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/11/2020 08:00:00 11:30:00 Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/11/2020 08:00:00 12:00:00 Đường Lê Lợi, đường Hoàng Hoa Thám – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/11/2020 08:00:00 12:00:00 Đường Lê Lợi, đường Hoàng Hoa Thám – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 09/11/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Phú Nhang, một phần thôn Phú Điền (khách hàng trạm biến áp Hàm Hiệp 2A) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 09/11/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn 4 (khách hàng trạm biến áp CDC thôn 4 Hồng Sơn) xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/11/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Bình Lâm (khách hàng trạm biến áp Bình Lâm 7) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/11/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Phú Điền (khách hàng trạm biến áp Hàm Hiệp 3) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/11/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/11/2020 08:00:00 15:00:00 Thôn Phú Nhang xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 10/11/2020 08:00:00 10:00:00 Thôn Đại Thiện 1, 2, một phần thôn Phú Điền, một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 10/11/2020 10:00:00 11:00:00 Một phần thôn Xuân Điền (khách hàng nhánh Phan Văn Lương) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/11/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Ninh Thuận (khách hàng trạm biến áp Ninh Thuận 3) xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/11/2020 08:00:00 13:00:00 Một phần khu phố Lâm Giáo (khách hàng trạm biến áp Ngân Hàng) thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/11/2020 08:00:00 16:00:00 Xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ. một phần thôn Phú Hòa xã Hàm Trí, một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/11/2020 08:00:00 15:00:00 Một phần khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 2 xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/11/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn Thuận Điền (khách hàng trạm biến áp Động Căn 2) xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/11/2020 08:00:00 13:00:00 Một phần thôn 2 (khách hàng trạm biến áp Thuận Minh 3) xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/11/2020 08:00:00 15:00:00 Thôn 6. thôn Trũng Liêm xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/11/2020 08:00:00 08:30:00 Khu Phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm. Thôn An Phú, Thôn 6. thôn Trũng Liêm, một phần thôn Hội Nhơn xã Hàm Chính – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/11/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 2 (khách hàng trạm biến áp CDC XÓM 7 THÔN 1 THUẬN MINH) xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/11/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Đại Thiện (khách hàng trạm biến áp Hàm Hiệp 1A) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/11/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn 2 (Nhánh KH Lê Xuân Đức) xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 15/11/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)