Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 10/02 đến 16/02/2020

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 10/02 đến 16/02/2020. Tuần này chỉ có các khu vự thuộc Điện lực Hàm Tân, Điện Lực Hàm Thuận Bắc và một khu vực thuộc Điện lực Phú Quý có kế hoạch cúp điện.

Chùa Hang
Bãi đá bảy màu Chùa Cổ Thạch ở Tuy Phong
 • Điện lực Hàm Tân
  • 10/02/2020 từ 09:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Đá Mài – Xã Tân Xân – Huyện Hàm Tân
  • 10/02/2020 từ 09:00:00 đến 13:00:00 tại Một phần thôn Gò Đồn – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân
  • 10/02/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Đá Mài – Xã Tân Xân – Huyện Hàm Tân
  • Điện lực Hàm Tân
  • 11/02/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm tân
  • 11/02/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm tân
  • 12/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm tân
  • 12/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phân thôn Gò Đồn – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân
  • 12/02/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm tân
 • Điện lực Phú Quý
  • 10/02/2020 từ 07:30:00 đến 15:00:00 tại Thôn Mỹ Khê xã Tam Thanh Huyện Phú Quý
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 10/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đại Thiện 2 xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Đại Thiện 9)-Hàm Thuận Bắc
  • 11/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 1)-Hàm Thuận Bắc
  • 12/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 4)-Hàm Thuận Bắc
  • 13/02/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Đại Lộc 6)-Hàm Thuận Bắc

Huỳnh (PR+)