Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 10/05 đến 16/05/2021

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 10/05 đến 16/05/2021. Lưu ý đây chỉ là lịch cúp điện mang tính kế hoạch và chưa bao gồm các sự cố mất điện.

Cầu Sông Lũy
Khu vự Cầu Sông Lũy tại Phan Rí Cửa

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 14/05/2021 07:00:00 11:00:00 Một phần khu vực thôn Thanh Phong xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 12/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khách hàng Trần Quyền Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/05/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Bình Long, Xã Phan Rí Thành – Huyện Bắc Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khách hàng Nguyễn Hữu Lễ Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/05/2021 08:00:00 17:00:00 Nhà máy Điện mặt trời Bình Thuận II Khách hàng đề nghị cắt điện13/05/2021 08:00:00 12:00:00 Xã Phong Phú, Phan Dũng – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần đường Nguyễn Trường Tộ, Bạch Đằng, thị trấn Phan Rí Cửa – Huyện Tuy Phong Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh
  • 10/05/2021 15:00:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/05/2021 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần thôn 5 xã Nam Chính huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/05/2021 10:00:00 12:00:00 Mất điện một phần thôn 5 xã Nam Chính huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/05/2021 13:00:00 15:00:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Nam Chính huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/05/2021 15:00:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 11/05/2021 08:00:00 14:00:00 Thôn 2, 5, 4 xã Nam Chính huyện Đức Linh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 11/05/2021 10:00:00 12:00:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 11/05/2021 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần thôn 6 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn11/05/2021 13:00:00 15:00:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Nam Chính huyện Đức Linh TBA: Sửa chữa lớn
  • 12/05/2021 13:00:00 14:00:00 Mất điện một phần KP 08 TT Võ Xu huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/05/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 5 TT Đức Tài Huyện Đức Linh. Khách hàng đề nghị cắt điện12/05/2021 13:30:00 16:00:00 Khu phố 9 TT Đức Tài Huyện Đức Linh. Khách hàng đề nghị cắt điện12/05/2021 08:00:00 12:00:00 Mất điện một phần KP Tân Thành TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên13/05/2021 11:00:00 13:00:00 Mất điện một phần KP 7 TT Đức Tài huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên13/05/2021 09:15:00 10:30:00 Mất điện một phần KP 8 TT Đức Tài huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/05/2021 14:00:00 14:40:00 Mất điện một phần thôn 8 xã Nam Chính huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/05/2021 15:00:00 16:00:00 Mất điện một phần thôn 9 xã Nam Chính huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên13/05/2021 10:15:00 10:45:00 Mất điện một phần KP 7 TT Đức Tài huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/05/2021 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần thôn Đồng Me xã Đức Thuận huyện Tánh Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/05/2021 08:00:00 09:00:00 Mất điện một phần KP 10 TT Đức Tài huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/05/2021 13:30:00 14:30:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/05/2021 15:00:00 15:30:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên14/05/2021 08:00:00 09:00:00 Mất điện một phần thôn 6 xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/05/2021 09:15:00 10:15:00 Mất điện một phần thôn 5 xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/05/2021 10:30:00 11:30:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/05/2021 16:00:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Tân
  • 10/05/2021 13:30:00 16:00:00 Đường Bến Chương Dương – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 10/05/2021 09:00:00 11:30:00 Khu phố 10, 11 – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Cam Bình, thôn Thanh Linh, thôn Phước Linh – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Hồ Tôm – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/05/2021 08:00:00 11:00:00 Thôn Phước Thọ – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/05/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Hoàng Diệu – Phường Tân An – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/05/2021 13:30:00 16:00:00 Thôn Bình An 2 – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • 12/05/2021 08:00:00 15:30:00 Khu vực chế biến thủy sản huyện Phú Quý TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 10/05/2021 08:00:00 15:00:00 Xã Hồng Liêm. Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn Suối Đá, một phần thôn 1, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/05/2021 08:00:00 10:30:00 Một phần khu phố Phú An, một phần khu phố Phú Xuân, một phần khu phố Phú Mỹ, một phần khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 1, xã Hàm Đức (khách hàng trạm Cầu Ông Tầm 3) – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính. Một phần thôn 3, xã Hàm Đức. Thôn Tầm Hưng, một phần khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/05/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Thuận Điền xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/05/2021 08:00:00 10:30:00 Một phần thôn Thắng Lợi, một phần thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần thôn 2 , xã Thuận Minh (khách hàng trạm Thuận Minh 2, Thuận Minh 3) – Hàm Thuận Bắc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 13/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố Phú Mỹ, thị trấn Phú Long – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 3, một phần thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Suối Đá 2D, trạm Ngã 3 Suối Đá) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/05/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/05/2021 08:00:00 10:00:00 Khách hàng Nhánh Võ Thị Bảy – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 11/05/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Trũng Liêm, thôn An Phú, thôn Hội Nhơn, thôn 6, xã Hàm Chính. Một phần khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/05/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần khu phố Lâm Giáo (khách hàng trạm Cơ Khí 2), thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/05/2021 08:00:00 09:30:00 Một phần thôn 1, xã Hàm Đức (khách hàng trạm CDC THÔN 1 – NHA SANG B) – Hàm Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/05/2021 07:30:00 12:00:00 Thôn 1, 2, thôn Ku kê, xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 14/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần thôn 3, thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 10/05/2021 06:19:00 06:19:00 Xã Hồng Sơn, xã Hồng Liêm-Hàm Thuận Bắc SCTX 2019: Đấu nối đường dây và lập TBA sang tải cho TBA Hồng Liêm 5A, Hồng Liêm 5B, Hồng Liêm 5D. Xử lý tiếp xúc LBS 473.1B2, LTD 473.1B2-7 (đảm bảo cung cấp điện các ngày Lễ, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020)

Huỳnh (PR+)