Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 10/08 đến 16/08/2020

Đây là lịch cúp điện theo kế hoạch của Bình Thuận. Tuần này lịch cúp điện của Điện lực Tuy Phong khá dày. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

lợi ích của trái thanh long
Thanh long được rao bán tại nước ngoài
 • Điện lực Phan Thiết
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Thạnh Mỹ – Xã Tân Thành, thôn Thanh Phong, Hiệp Phước xã Tân Thuận – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Trục đường từ KM 14 đi tới cây Xang Ba Bàu phía trái – Xã Hàm Kiệm – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Trục đường từ KM 14 đi tới cây Xang Ba Bàu phía phải – Xã Hàm Kiệm – huyện HTN do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 07:00:00 đến 16:00:00 tại thôn Lập Phước – xã Tân Lập – huyện HTN do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Tuy Phong
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Xóm 7- Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu vực Long Điền thị trấn Liên Hương Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần thôn Lâm Lộc – xã Hòa Minh Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần khu vực Sông Bằng xã Sông Bình Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần khu phố Bắc Sơn -TT Lương Sơn. Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Thanh Lương, Thanh Tân Xã Chí Công Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại Khu vự Bàu Vua Xã Chí Công Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần Thôn Hà Thủy 1 – Xã Chí Công Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần Thôn Hà Thủy 2 – Xã Chí Công Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần Thôn Vĩnh Hải Xã Vĩnh Hảo Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần KP1, KP2 TT Liên Hương Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Khu phố Phú Hải Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần xã Phan Thanh, Hồng Thái, Hải Ninh, Bình An- Huyện Bắc Bình. Do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/08/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Một phần thôn Bình Sơn – xã Bình Tân Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần Thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải Xã Vĩnh Hảo Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại KDC A5- Thị trấn Liên Hương Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại Khu phố Phú Hải Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần Thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải Xã Vĩnh Hảo Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại KDC A5- Thị trấn Liên Hương Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại Khu phố Phú Hải Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 11:00:00 đến 12:00:00 tại Xóm Bựt lỡ xã Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 11:00:00 đến 12:00:00 tại Khu phố Phú Tân Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần KP 5; 6 TT Liên Hương Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần xóm 1 thôn Lâm Lộc 1 xã Hòa Minh Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần Thôn Hồng Thắng xã Hòa Thắng Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần KP 5; 6 TT Liên Hương Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần Khu Phố Hải Tân 2 Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần Thôn Hồng Thắng xã Hòa Thắng Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 16:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần xóm Chùa, xã Bình Thạnh.Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 16:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần Khu Phố Song Thanh 1 – Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Cầu Đại Hòa- xã Phước Thể Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần xã Hồng Thái, Phan Thanh- Huyện Bắc Bình. Do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Xã Hòa Thắng, Hồng Phong Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần Xã Phước Thể Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần KP 4, 5 TT Liên Hương – Thị trấn Liên Hương Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/08/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần Xóm 1, thôn Lạc Trị – xã Phú Lạc Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/08/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần Xóm 3, thôn Lạc Trị – xã Phú Lạc Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần Thôn Bình Thắng xã Phan Hòa Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần Thôn Thái An xã Hồng Thái Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 1 xã Phong Phú Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 09:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần Thôn Bình Thắng xã Phan Hòa Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần Thôn Bình Minh xã Phan Hòa Huyện bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 10:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần Khu Phố Xuân An 2 – Thị trấn Chợ Lầu Huyện bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 11:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần Thôn Thái Thuận – xã Hồng Thái Huyện bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần Khu Phố Song Thanh 1 – Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 14:00:00 đến 15:00:00 tại Một phần thôn Hải Xuân – xã Hải Ninh Huyện bắc Bình do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 14/08/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần Khu Phố Minh Tân 1 – Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuiy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 15:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần Thôn An Trung, An Lạc xã Bình An Huyện bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 16:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần Khu Phố Minh Tân 1 – Thị trấn Phan Rí Cửa Huyện Tuiy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 16:00:00 đến 17:00:00 tại Một phần Thôn An Trung xã Bình An Huyện Bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Xã Đức Bình, thôn 1 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Hàm Tân
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Đường Đinh Bộ Lĩnh – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Khu phố 2 thị trấn Tân Minh và thôn 4, thôn 5 – Xã Tân Phúc – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực nhà thờ Phước An – Phường Tân An – Thị xã La Gi do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực An Hà – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Bà Giêng – Xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực Suối Phèn – Xã Tân Bình – Thị xã La Gi do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn 2 – Xã Tân Phúc – Huyện Hàm Tân do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Phú Quý
  • 18/08/2020 từ 07:30:00 đến 11:30:00 tại Thôn Quý Thạnh xã Ngũ Phụng Huyện Phú Quý do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Xuân Điền 8 xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Xuân Điền 8) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Liêm An xã Hồng Liêm (khách hàng trạm biến áp Suối Đá 2B) – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thôn Suối Đá xã Hồng Sơn, một phần thôn Liêm Bình xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn 5, thôn 6, thôn 7, một phần thôn 4 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn (khách hàng trạm biến áp Hồng Sơn 5) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/08/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn An Phú, thôn Trũng Liêm, thôn 6, một phần thôn Hội Nhơn xã Hàm Chính. Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/08/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Thôn Thuận Điền, thôn 1 xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)