Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 11/01 đến 17/01/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 11/01 đến 17/01/2021 được tham khảo trực tiếp trên Trang chủ chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam.

bánh căn phan thiết
Bánh căn Bình Thuận

Lưu ý, đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch có thể cập nhật, bổ sung và chưa bao gồm các sự cố điện. Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 11/01/2021 07:00:00 17:00:00 Một phần xã Hàm Minh – huyện Hàm Thuận Nam Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 11/01/2021 08:00:00 17:00:00 xã Phong Nẫm – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 11/01/2021 08:00:00 17:00:00 TT Thuận Nam- huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 11/01/2021 09:00:00 16:00:00 phường Đức Long – Phan Thiết. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 11/01/2021 09:00:00 12:00:00 Xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/01/2021 07:00:00 17:00:00 Thị trấn Thuận Nam – huyện Hàm Thuận Nam Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 12/01/2021 08:00:00 17:00:00 xã Tiến Thành- Phan Thiết Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/01/2021 08:00:00 11:00:00 xã Tân Thành – huyện Hàm Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 12/01/2021 08:00:00 17:00:00 xã Tân Lập – huyện Hàm Thuân Nam TBA: Sửa chữa lớn
  • 13/01/2021 08:00:00 17:00:00 xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 13/01/2021 08:00:00 17:00:00 phường Hàm Tiến, Phú Hài – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 14/01/2021 08:00:00 17:00:00 xã Tiến Lợi, Tiến Thành – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 14/01/2021 08:00:00 17:00:00 xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 15/01/2021 07:00:00 17:00:00 xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuận Nam Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 15/01/2021 07:00:00 17:00:00 xã Tân Thành – huyện Hàm Thuận Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/01/2021 08:00:00 17:00:00 xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
  • 15/01/2021 08:00:00 17:00:00 phường Phú Trinh, Phú Tài, xã Tiến Lợi – Phan Thiết Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • 16/01/2021 08:00:00 17:00:00 xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuân Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Tuy Phong
  • 11/01/2021 08:00:00 17:00:00 TT Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn Tamoon – xã Phan Sơn TBA: Sửa chữa lớn
  • 11/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn Tamoon – xã Phan Sơn TBA: Sửa chữa lớn
  • 12/01/2021 08:00:00 14:00:00 Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, Phú Lạc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/01/2021 08:00:00 14:00:00 Thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/01/2021 08:00:00 12:00:00 xã Hồng Thái, Phan Thanh- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/01/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 3, 4 – xã Phan Lâm-Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa lớn
  • 12/01/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 1, 2 – xã Phan Lâm-Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa lớn
  • 12/01/2021 14:00:00 17:00:00 Một phần xã Phan Thanh-Huyện Bắc Bình TBA: Sửa chữa lớn
  • 13/01/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Hòa Minh, Chí Công, Khu phố Minh Tân 4 thị trấn Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/01/2021 08:00:00 16:00:00 Khu Nuôi Tôm Phước Thể-xã Phước Thể Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/01/2021 08:00:00 12:00:00 Xã Hải Ninh, Phan Điền, KP Hòa Thuận -TT Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn BonThop – xã Phan Sơn TBA: Sửa chữa lớn
  • 13/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Klip- xã Phan Sơn TBA: Sửa chữa lớn
  • 14/01/2021 07:30:00 17:00:00 Đường Lý Thường Kiệt- Thị trấn Phan Rí Cửa Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/01/2021 08:00:00 15:00:00 Thôn Bình Long- Phan Rí Thành Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Tân Hòa- xã Sông Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/01/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần KP Lương Nam – TT Lương Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn 3 – xã Phan Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn 3 – xã Phan Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/01/2021 07:30:00 12:00:00 Thôn Bình Thủy – xã Phan Rí Thành- huyện Bắc Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần KP Bắc Sơn – TT Lương Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • 12/01/2021 08:00:00 09:30:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Gia Huynh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/01/2021 09:30:00 11:30:00 Mất điện một phần thôn 1 xã Suối Kiết TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/01/2021 10:30:00 13:30:00 Mất điện một phần thôn 1 xã Suối Kiết TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/01/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần KP 2, 4 Thị trấn Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 13/01/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn 2 Xã Nam Chính – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 13/01/2021 08:00:00 09:30:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Suối Kiết TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/01/2021 09:30:00 11:30:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Suối Kiết TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/01/2021 09:40:00 11:30:00 Mất điện một phần thôn 2 xã Đức Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/01/2021 10:00:00 17:00:00 Một phần KP 4 Thị trấn Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 13/01/2021 11:00:00 13:30:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Suối Kiết TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/01/2021 14:40:00 17:00:00 Mất điện một phần thôn 3 xã Đức Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/01/2021 07:30:00 09:00:00 Một phần KP 4, 6 Thị trấn Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 14/01/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần thôn 2, 4 Xã Nam Chính – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 14/01/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần khu vực thôn 3 xã Tân Hà huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • 14/01/2021 08:00:00 15:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Tín TT Lạc Tánh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/01/2021 09:00:00 13:30:00 Một phần KP 4, 6 Thị trấn Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 14/01/2021 14:00:00 17:00:00 Một phần KP 3, 5 Thị trấn Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 15/01/2021 07:30:00 09:00:00 Một phần KP 3, 5 Thị trấn Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 15/01/2021 07:30:00 10:30:00 Một phần thôn 2 Xã Nam Chính – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 15/01/2021 08:00:00 12:00:00 Mất điện một phần KP Lạc Hưng 1 TT Lạc Tánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/01/2021 10:00:00 12:30:00 Một phần KP 9 Thị trấn Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 15/01/2021 10:30:00 16:00:00 Một phần thôn 4 Xã Nam Chính – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 15/01/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện một phần KP Lạc Hưng 2 TT Lạc Tánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/01/2021 13:30:00 17:00:00 Một phần KP 8 Thị trấn Võ Xu – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/01/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần KP 3 TT Võ Xu- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/01/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần thôn 4, 5 xã Vũ Hòa- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/01/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần thôn 3 xã Nam Chính- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/01/2021 09:30:00 11:30:00 Một phần thôn 3, 5 xã Vũ Hòa- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/01/2021 09:30:00 11:30:00 Một phần thôn 3 xã Nam Chính- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/01/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần thôn 2 xã Vũ Hòa- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/01/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần thôn 4 Xã Vũ Hòa – huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/01/2021 15:00:00 17:00:00 Một phần thôn 3 xã Vũ Hòa- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 16/01/2021 15:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Vũ Hòa- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/01/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần thôn 5 xã Nam Chính- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/01/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần KP 1 TT Đức Tài- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/01/2021 09:30:00 11:30:00 Một phần thôn 2 xã Tân Hà- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/01/2021 09:30:00 11:30:00 Một phần thôn 2 xã Tân Hà- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/01/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần thôn 1 xã Tân Hà- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/01/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần thôn 2 xã Tân Hà- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/01/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần thôn 4 xã Đức Hạnh- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/01/2021 15:00:00 17:00:00 Một phần thôn 9 xã Đức Tin- huyện Đức Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
 • Điện lực Hàm Tân
  • 12/01/2021 08:00:00 11:30:00 Thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 12/01/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Bà Giêng – Xã Tân Đức – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/01/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Cô Kiều – xã Tân Thắng và toàn bộ khu vực xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/01/2021 08:00:00 11:30:00 Thôn Phước Hải – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 13/01/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần thôn Hiệp Cường – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/01/2021 11:00:00 12:00:00 Khách hàng K8 Trại giam Thủ Đức Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/01/2021 08:00:00 11:30:00 Thôn Bình An 2 – xã Tân Bình – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/01/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Trần Bình Trọng – Phường Phước Lộc – Thị xa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 14/01/2021 08:00:00 12:00:00 Đường Cách Mạng Tháng Tám – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/01/2021 13:30:00 16:00:00 Đường Đinh Bộ Lĩnh – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/01/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Quốc lộ 55 (Từ cầu Cây Chèo đến nhà thờ Tinh Mừng) – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/01/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Trần Bình Trọng – Phường Phước Lộc – Thị xa La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/01/2021 08:00:00 12:00:00 Đường Nguyễn Trãi – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/01/2021 13:30:00 16:00:00 Đường Quốc lộ 55 (Từ Dóc Thanh Linh đến cầu Cây Chèo) – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/01/2021 08:00:00 12:00:00 Đường Lê Lợi – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này Điện lực Phú Quý không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 11/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 11/01/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Liêm Thuận xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/01/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần Thôn 3 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 12/01/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 3, thị trấn Ma Lâm 9 (khách hàng trạm Ma Lâm 3) – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 12/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Phú Điền, một phần thôn Lâm Thuận, xã Hàm Phú – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/01/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 13/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/01/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn 3, thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm 9. Một phần thôn 1, xã Hàm Đức. Một phần thôn 4, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 14/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3 xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/01/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/01/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Đức. Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc Khách hàng đề nghị cắt điện

Huỳnh (PR+)