Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 11/10 đến 17/10/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 11/10 đến 17/10/2021. Tuần này Điện lực Tuy Phong và Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện.

Mũi Yến
Mũi Yến ở Bắc Bình

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 12/10/2021 08:00:00 14:00:00 một phần xã Hàm Minh – huyện Hàm Thuận Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 11/10/2021 09:30:00 13:30:00 công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/10/2021 09:30:00 13:30:00 công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 16/10/2021 09:30:00 13:30:00 công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 12/10/2021 09:30:00 13:30:00 công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 14/10/2021 09:30:00 13:30:00 công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 13/10/2021 09:30:00 13:30:00 công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 17/10/2021 09:00:00 14:00:00 công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Tuy Phong
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Tuy Phong không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Đức Linh
  • Đ12/10/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần KP Lạc Hà, Lạc Tân TT Lạc Tánh, Xã Gia Huynh, Xã Suối Kiết- H.Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  • Đ11/10/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần thôn Nam Hà, thôn 2A, 2B Xã Đông Hà-H.Đức Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Hàm Tân không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Phú Quý
  • 12/10/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Mỹ Khê xã Tam Thanh huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 11/10/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần thôn Tân Hải xã Long Hải Huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 14/10/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần thôn Tân Hải xã Long Hải Huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 12/10/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn Kim Ngọc, một phần thôn Thắng Hòa (khách hàng thuộc trạm Kim Ngọc 4) xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/10/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Xuân Điền (khách hàng thuộc trạm Xuân Điền 1) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 14/10/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần thôn 1, xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 11/10/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Liêm Bình (khách hàng thuộc trạm Hồng Liêm 3C) xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 12/10/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Liêm Thuận (khách hàng thuộc trạm Hồng Liêm 4) xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 13/10/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 6, xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Huỳnh (PR+)