Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 13/04 đến 19/04/2020

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch từ 13/04 đến 19/04/2020. Dựa vào tình hình thực tế, lịch cúp điện có thể được bổ sung thêm. Nếu có, mình sẽ cập nhật vào mỗi ngày. Vì vậy, mọi người nhớ thường xuyên truy cập vào đây: Lịch cúp điện Bình Thuận theo kế hoạch.

Khu du lịch Thác Bà
Khu du lịch Thác Bà ở Tánh Linh – Ảnh Fanpage khu du lịch
 • Điện lực Phan Thiết
  • 7/04/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại Phường Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/04/2020 từ 07:00:00 đến 17:00:00 tại xã Hàm Kiệm do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Tuy Phong
  • 16/04/2020 từ 08:30:00 đến 11:30:00 tại Khu tái định cư C2, Xã Phan Lâm do Đường dây 22kV d Sửa chữa lớn
  • 17/04/2020 từ 08:00:00 đến 14:00:00 tại Một phần thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong – Huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/04/2020 từ 11:30:00 đến 13:30:00 tại Xã Bình Tân, Sông Lũy, Phan Tiến-huyện Bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 15/04/2020 từ 02:28:00 đến02:35:00 tại 1 phần xã hàm Trí, xã Thuận Hòa-HTB do Tắt kè bò lên LA TBA Phạm Đức Sỹ bị phóng điện
  • 15/04/2020 từ 12:22:00 đến 14:22:00 tai SCADA do SCADA
  • 19/04/2020 từ 07:30:00 đến 15:00:00 tại Một phần khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm, các xã Hàm Trí, xã Thuận Hòa, xã Hàm Phú, xã Đông Tiến, xã Đông Giang, xã La Dạ, một phần xã Đa Mi-Hàm Thuận Bắc do Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Huỳnh (PR+)